Επιχειρηματικά Νέα

Δάνεια νέου τύπου και με προϋποθέσεις στις επιχειρήσεις

«Ρευστότητα αλλά μόνο για αυτούς που την αξίζουν». Αυτό φαίνεται να είναι το νέο δόγμα τραπεζών και κυβέρνησης αναφορικά με την παροχή ενέσεων στην αγορά, εκτός των αναπτυξιακών εργαλείων που ήδη προωθούνται. Πιο συγκεκριμένα, σε μια περίοδο ωρίμανσης του νέου...
Περισσότερα

Πότε και πως θα πληρωθεί ο φόρος για τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσης 2013

Από τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)  βλέπουμε τα ακόλουθα i. Από το άρθρο 36: «[…] 1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν...
Περισσότερα

Το νέο ΕΣΠΑ: 40 δισ. ευρώ αύξηση ΑΕΠ έως το 2020

Επαναφορά στα προ κρίσης επίπεδα του ελληνικού ΑΕΠ «υπόσχεται» το νέο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 που κατατέθηκε επισήμως στις Βρυξέλλες από το υπουργείο Ανάπτυξης. Προβλέπει ότι  θα ανακτηθούν τα 40 δισ. ευρώ του ΑΕΠ που...
Περισσότερα

ΙΚΕ: Βασικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών μορφών

Επιτυχή χαρακτηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το θεσμό της Ι.Κ.Ε., με βάση τη διείσδυση που έχει στον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Το 39% εταιρειών που συστήνονται είναι ΙΚΕ και υπερισχύει ακόμη και των Ο.Ε. που  ακολουθούν με 32% . Ακολουθούν οι Ε.Ε....
Περισσότερα

Καταργήθηκε η επιβολή Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση των εταιριών

Διάταξη με την οποία καταργήθηκε ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση των εταιριών περιέχει ο νόμος 4254/2014(πολυνομοσχέδιο) Αναλυτικά η διάταξη προβλέπει ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.22: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά...
Περισσότερα

“OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ , ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”

1.Ορισμός offshore εταιρειών και ιστορική τους αναδρομή 1.1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Με τον όρο “φορολογικός παράδεισος” ή “φορολογικό καταφύγιο” χαρακτηρίζονται γενικά χώρες – κράτη που έχουν θεσπίσει πολύ μικρές φορολογικές επιβαρύνσεις ειδικά για ξένους επενδυτές. Ορισμένα κράτη προκειμένου να...
Περισσότερα

Ερχεται «κούρεμα» στα δάνεια των επιχειρήσεων

Η αντικατάσταση των «κόκκινων» δανείων με νέα, μικρότερου υπολοίπου είναι μία από τις λύσεις οριστικής διευθέτησης που προτείνει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας τραπεζών – δανειοληπτών Κούρεμα» στα καθυστερούμενα δάνεια των επιχειρήσεων φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας τραπεζών –...
Περισσότερα

Ποιες είναι οι 42 ειδικότητες ποιοι δικαιούνται επιδότηση ως 65%

Ενισχύσεις μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να αναζητήσουν γεωργοί και μη, για 42 διαφορετικές ειδικότητες με αντικείμενο τη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι τομείς που μπορούν να ενισχυθούν Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει: –...
Περισσότερα

Ποιοι ευθύνονται για την εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων επιχείρησης που διαλύεται

Ευθύνες και σε μετόχους – διευθυντές Αλληλέγγυα ευθύνονται και όσοι συμμετείχαν – περιστασιακά έστω – στην επιχείρηση κατά τα τελευταία 3 έτη με το ίδιο ποσοστό, μόνο όμως για οφειλές που αφορούν στην συγκεκριμένη περίοδο. (άρ. 50 ν. 4174/2013). Σύμφωνα...
Περισσότερα

Υπεραξία μεταβίβασης εταιρειών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων

Από τη 1η Ιανουαρίου 2014, με την κατάργηση του άρθρου 13 του Ν.2238/94, άλλαξε ριζικά το φορολογικό καθεστώς μεταβίβασης επιχειρήσεων, μετοχών και εταιρικών μεριδίων. Με το άρθρο 42 του ν.4172/2013 προβλέπεται: Μεταβίβαση τίτλων – Κείμενο νόμου 1. Κάθε εισόδημα που...
Περισσότερα