Επιχειρηματικά Νέα

ΜΥΦ… ήρθαν για να μείνουν..!!

Οι τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις που από 1/1/2014 θα αντικαταστήσουν τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. ΜΥΦ, οι τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις που κατάφεραν από 1/1/2014 να αντικαταστήσουν τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Δυστυχώς δεν αλλάζει μόνο το όνομα αλλά και όλη η φιλοσοφία τους!...
Περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Το νομοσχέδιο μετά τη ψήφισή του  θα τεθεί σε εφαρμογή από 1.1.2015 και η εφαρμογή του θα είναι υποχρεωτική από όλους τους φορολογούμενους, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ειδικές εξαιρέσεις και τις εναλλακτικές δυνατότητες που προβλέπονται σε αυτό. Σύμφωνα με αυτό,...
Περισσότερα

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) ο οποίος ισχύει από 1/1/2014 αλλάζει το φορολογικό τοπίο των επιχειρηματικών δαπανών καθώς ότι ίσχυε με βάση το άρθρο 31 του ν. 2238/1994, δεν ισχύει πλέον. Έτσι, το πρώτο έτος εφαρμογής του...
Περισσότερα

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για το κούρεμα δανείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Διευθετήσεις και κούρεμα των «κόκκινων δανείων» αλλά και των χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που ολοκληρώθηκε και προωθείται για κατάθεση στη Βουλή. Το newmoney.gr δημοσίευσε το τελικό...
Περισσότερα

Αμοιβές μελών Δ.Σ. των ΑΕ και διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ

Οι διευθύνοντες και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών, οι διαχειριστές των ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες διοίκησης δύνανται να μην απαιτήσουν αμοιβή. Εφόσον όμως αμείβονται, υπάρχει διάκριση στον τρόπο λήψης των αμοιβών και...
Περισσότερα

Ποιοι θα πάρουν λεφτά από το νέο ΕΣΠΑ ύψους 24,79 δισ. ευρώ

Υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Τα επιχειρησιακά προγράμματα υπεβλήθησαν στην προθεσμία που είχε τεθεί από την ΕΕ, σε συνέχεια της υποβολής του γενικού πλαισίου για τη...
Περισσότερα

Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες

Ένα θέμα που μέσα στον ορυμαγδό νομοθετημάτων και εξελίξεων πέρασε ολίγον αδιάφορα, είναι το ζήτημα των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών ή εν συντομία ΕΑΕ. Ο όρος εμφανίζεται στο άρθρο 66 του νέου φορολογικού κώδικα που κυρώθηκε με τον Ν.4172/2013. Φυσικά και...
Περισσότερα

ΙΚΑ: Ποιες εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται από 1 Ιουλίου.

Μειωμένες από 5,75% έως και 26,06% θα είναι, από την 1η Ιουλίου, οι εισφορές που θα καταβάλλουν στο ΙΚΑ οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Τις μειώσεις που θα ισχύσουν σε εφαρμογή της απόφασης για την “ελάφρυνση” του μη μισθολογικού κόστους...
Περισσότερα

Δάνεια νέου τύπου και με προϋποθέσεις στις επιχειρήσεις

«Ρευστότητα αλλά μόνο για αυτούς που την αξίζουν». Αυτό φαίνεται να είναι το νέο δόγμα τραπεζών και κυβέρνησης αναφορικά με την παροχή ενέσεων στην αγορά, εκτός των αναπτυξιακών εργαλείων που ήδη προωθούνται. Πιο συγκεκριμένα, σε μια περίοδο ωρίμανσης του νέου...
Περισσότερα

Πότε και πως θα πληρωθεί ο φόρος για τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσης 2013

Από τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)  βλέπουμε τα ακόλουθα i. Από το άρθρο 36: «[…] 1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν...
Περισσότερα