Επιχειρηματικά Νέα

Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. – Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων

Ημερομηνία πρώτης ανάρτησης 15.11.2013 Α.Παραγραφή Εκκρεμών υποθέσεων Ως γνωστόν μέχρι σήμερα έχει δοθεί παράταση στην παραγραφή των εκκρεμών υποθέσεων των χρήσεων 2000-2006 έως 31.12.2013 με τους ακόλουθους νόμους: Με το άρθρο 11 του ν.3513/2006 Με το άρθρο 29 του ν.3697/2008 Με το άρθρο...
Περισσότερα

Επιβαρυνση για τις ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικά βιβλία κρύβει ο Νέος ΚΦΕ

Πολλές είναι οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013, από 1.1.2014, και θα αναλύσουμε πολλές από αυτές σε επόμενα άρθρα μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την διαφορά φορολογίας των ΟΕ-ΕΕ σε σχέση με τις άλλες νομικές μορφές...
Περισσότερα

Παράταση του προγράμματος -Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)-

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των αρμοδίων οικονομικών εταίρων και την υψηλή ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού και των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στα πλαίσια του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής...
Περισσότερα

Τι αλλάζει στην απόσβεση των παγίων των επιχειρήσεων

Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογής των νέων διατάξεων περί αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σε σχετική εγκύκλιο αποσαφηνίζεται πως με τον Ν. 4110/2013 επήλθαν αλλαγές στις δαπάνες αποσβέσεων που πραγματοποιούνται στις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την...
Περισσότερα

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα μόνο για τα έσοδα

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων σε μηναία βάση με σκοπό τη διασταύρωση των δεδομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει καταλήξει στη θεσμοθέτηση της καθολικής υποχρέωσης για υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων...
Περισσότερα

ΠΟΛ 1198/21-08-2013 – Φορολογική μεταχείριση δαπανών αγοράς αγαθών που πραγματοποιούνται από εταιρείες με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, μέσω τριγωνικών συναλλαγών.

  Με αφορμή ερωτήματα προς την υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 , ορίζεται μεταξύ άλλων ότι το καθαρό εισόδημα των...
Περισσότερα

Ποια είναι τα 120 επαγγέλματα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για εξαγωγές

Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για 120 επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες φέρνει νέο κοινοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης. Σκοπός είναι η επιδότηση δράσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να κάνουν εξαγωγές. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται στους κλάδους της μεταποίησης, του χονδρικού...
Περισσότερα

Νέος ΚΦΕ: Ποιες δαπάνες εκπίπτουν και ποιες όχι

Νέο όρο για την έκπτωση δαπανών εισάγει το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών, καθώς, όπως αναφέρεται, εκπιπτόμενες δαπάνες θα θεωρούνται αυτές που γίνονται «προς το συμφέρον της επιχείρησης». Συγκεκριμένα, όπως ορίζει το...
Περισσότερα

Τι αλλάζει στη φορολογία των επιχειρήσεων

Με συντελεστή 25% θα φορολογηθούν τα μερίσματα που θα διανείμουν εντός του 2013 οι επιχειρήσεις ενώ ο μειωμένος συντελεστής 10% θα εφαρμοστεί για τα διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.  Με εγκύκλιο...
Περισσότερα

Τα δικαιολογητικά για τις δηλώσεις των εταιρειών

Προθεσμία μέχρι τις 17 Ιουνίου 2013 έχουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες για να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους μέχρι...
Περισσότερα