Σημαντικα

Εξαιρέσεις -Ποιες συναλλαγές δεν θα περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Πληροφοριακών Συστημάτων ανάρτησε πίνακα με ορισμένες συναλλαγές (παραστατικά εσόδων-εξόδων) που δεν συμπεριλαμβάνονται στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις.   ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΦ (ενημερωμένο 11.2.2014) Δεν υποβάλλονται στοιχεία στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών, µε βάση τις διατάξεις της...
Περισσότερα

Πώς δεν θα φορολογηθούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

Εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα στην αλλοδαπή, ώστε να μην φορολογηθούν γι’ αυτό, εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης.   Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, κάθε φορολογούμενος που...
Περισσότερα

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ     1. Οι δαπάνες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες καλύπτεται ολικά ή μερικά συνταξιοδοτικό πρόγραμμα παραγωγών ασφαλειών με τους οποίους συνεργάζονται.  2. Τα έξοδα...
Περισσότερα

Τι αλλάζει για πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις και ελ.επαγγελματίες

Οριστικό τέλος στη θεώρηση όλων των βιβλίων και φορολογικών στοιχείων, κατάργηση της τήρησης πρόσθετων βιβλίων, κατάργηση της έκδοσης δελτίων αποστολής αλλά και της έκδοσης αποδείξεων δαπανών φέρνουν οι αλλαγές που επήλθαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 στις διαδικασίες τήρησης βιβλίων...
Περισσότερα

Φορολογική αναμόρφωση

Φορολογική αναμόρφωση Ο Ν.3842/2010 προβλέπει την υποχρέωση φορολογικής αναμόρφωσης των εξόδων όλων των επιτηδευματιών, ήτοι των εξόδων που αναγράφουμε στα βιβλία μας, βάσει των παραστατικών εξόδων και στη συνέχεια, αναμορφώνουμε στο τέλος του έτους, δηλαδή τα μειώνουμε είτε βάσει των...
Περισσότερα

Όλες οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ

ΠΟΛ 1023/20-01-2014 Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄) Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287...
Περισσότερα

Εκπιπτόμενες Δαπάνες Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΜΟΙΒΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  1. Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία...
Περισσότερα

Φορολογικές και λογιστικές αποσβέσεις – Έξοδα πολυετούς απόσβεσης

Για τις αποσβέσεις της χρήσης 2013 όπως έχουμε αναφερθεί εκτενώς στα άρθρα μας “Οι αποσβέσεις και οι αλλαγές που επήλθαν από την 1/1/2013 – Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις” και “Οι νέοι συντελεστές αποσβέσεων και η επίδραση τους στην αύξηση...
Περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές και οδηγός μεταβολών Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2014 και αφορούν όλους.

Του  Γεωργίου  Πανταζή  Οικονομολόγου- Φοροτεχνικού – Δ/νων   της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY. Από 1/1/2014 έχουμε μια πληθώρα αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία  που αν μη τι άλλο για την προσαρμογή στις νέες υποχρεώσεις απαιτείται να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο και η έκτασή τους,...
Περισσότερα

Παρουσιάση του Κ.Φ.Δ και του ΕΝΦΙΑ απο την ΠΟΕ-ΔΟΥ

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές Αναλυτικά οι παρουσιάσεις : Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)  εδώ Δομή νέου Κ.Φ.Ε.  εδώ Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις τουν.4174/2013  εδώ  &  εδώ Ενημέρωση  σε θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας & δήλωσης στοιχείων ακινήτων  εδώ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ...
Περισσότερα