Σημαντικα

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 καθώς και της περ. δ΄...
Περισσότερα

Παρακρατήσεις φόρου και η απόδοσή τους

Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4254/2014 προσέθεσε και αυτός ένα μικρό  λιθαράκι στο πύργο της Βαβέλ. Μερικώς τροποποιεί, συμπληρώνει και ερμηνεύει τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.).  Στο παρόν κείμενο θα παραθέσουμε τις  διατάξεις  του  άρθρου 64 του ν.4172, όπως ισχύουν...
Περισσότερα

Φορολογική Δήλωση: 13 ερωτήσεις – απαντήσεις για εισοδήματα από ακίνητα και ενοίκια

Αρχισε την Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για να βοηθήσει του φορολογούμενους δίνει οδηγίες για την συμπλήρωση του έντυπου Ε2 2014 από εκείνους που έχουν εισοδήματα από ακίνητα ή την μίσθωση κατοικίας και...
Περισσότερα

38 ερωτήσεις – απαντήσεις για να συμπληρώσετε σωστά στο ίντερνετ τη φορολογική σας δήλωση

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) εξέδωσε οδηγίες για την υποβολή του Ε1 μέσω taxisnet. Συνέταξε 37 κρίσιμες ερωτήσεις και έδωσε άλλες τόσες απαντήσεις στο γρίφο της φορολογικής δήλωσης ώστε οι φορολογούμενοι να γνωρίζουν λεπτομέρειες σχετικά με την συμπλήρωση των...
Περισσότερα

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, για το έτος 2014.

Τα μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες-χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65), για το έτος 2014είναι τα εξής: α/α     1. Ανδόρα...
Περισσότερα

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν.4172/2013.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσαςδεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 τουΝ. 4172/2013, τα...
Περισσότερα

Οι 30 αλλαγές στο έντυπο Ε1

Πίνακας 2  *Καταργήθηκε ο κωδικός 011-012 στον οποίο οι μισθωτοί έπρεπε να δηλώσουν αν «πήραν στεγαστικό επίδομα» αφού πλέον δεν υπάρχει η έκπτωση φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας.  *Καταργήθηκε ο κωδικός 015-016 το οποίο συμπλήρωναν οι μισθωτοί που κατοικούν...
Περισσότερα

Ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας

1. Καταργήθηκε η σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης; Σε καμία περίπτωση. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και για το λόγο αυτό δεχόμαστε τόσο έγγραφες όσο και προφορικές συμφωνίες.  Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις...
Περισσότερα

Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών – ΜΥΦ

Η προθεσμία υποβολής για τα έσοδα είναι για όλους ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών η τελευταία μέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν που αφορούν. Τα έξοδα θα πρέπει να υποβληθούν πριν δηλωθούν στην περιοδική...
Περισσότερα

Το επιτόκιο για την φορολόγηση των εισοδημάτων από παροχές σε είδος υπό τη μορφή δανείου

Καθορίστηκαν τα επιτόκια για την φορολόγηση των εισοδημάτων από παροχές σε είδος υπό τη μορφή δανείου με απόφαση του  Υφ.Οικονομικών. Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Γ. Μαυραγάνη για την φορολόγηση τον παροχών σε είδος με την μορφή δανείου σύμφωνα...
Περισσότερα