Σημαντικα

Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

Με τον Ν. 3842/2010 με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» καθιερώθηκαν σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της χώρας. Μια σημαντική αλλαγή που αφορά άμεσα τους λογιστές – φοροτεχνικούς, είναι αυτή που προβλέπεται με την παράγραφο...
Περισσότερα

Αναμόρφωση ΚΒΣ και Ποινολογίου. Οι πρώτες αλλαγές στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. (Β μέρος)

Αναμόρφωση ΚΒΣ και Ποινολογίου (Μέρος β’) Point system στο Ποινολόγιο και αλλαγές στην απόρριψη βιβλίων.  Η επιτροπή, πέρα από την αναμόρφωση του ΚΒΣ, είχε και την αρμοδιότητα να αναμορφώσει τα άρθρα 5 και 9 του Ποινολογίου.  Βασική πρόθεση της επιτροπής,...
Περισσότερα

Αναμόρφωση ΚΒΣ και Ποινολογίου. Οι πρώτες αλλαγές στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. (Α μέρος)

Αναμόρφωση ΚΒΣ και Ποινολογίου – Κανονισμός Απεικόνισης των Συναλλαγών Μέσα στον ορυμαγδό των γεγονότων, εμείς σήμερα θα σας προϊδεάσουμε για τον Κ.Α.Σ. (Κανονισμό Απεικόνισης των Συναλλαγών). Αποτελεί την μετάλλαξη του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που αρκετά χρόνια αποτελούσε ένα βραχνά...
Περισσότερα