Σημαντικα

Προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, στο πλαίσιο της απλοποίησης των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων και της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, ομαδοποιούνται και καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ως εξής: 1. Μέχρι και τις 30/4/2012 η προθεσμία υποβολής...
Περισσότερα

Στατιστικά κατώφλια έτους 2012 (Intrastat)

ΚΑΤΩΦΛΙΑ 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι, βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, άρθρο 10 τα στατιστικά κατώφλια τα οποία θα ισχύουν από 1/1/2012 έως 31/12/2012 διαμορφώνονται ως εξής:  ΑΦΙΞΕΙΣ: 115.000 €  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: 90.000 €...
Περισσότερα

Επεκτείνεται η χρήση του φορολογικού πιστοποιητικού – Αλλαγές και στους ελέγχους των επιχειρήσεων που δεν ελέγχονται από Ορκωτούς, Θα ελέγχονται από «Ελεγκτή Φοροτέχνη – Ελεγκτή Ειδικών Προσόντων»

Επεκτείνεται η χρήση του φορολογικού πιστοποιητικού – Αλλαγές και στους ελέγχους των επιχειρήσεων που δεν ελέγχονται από Ορκωτούς, Θα ελέγχονται από «Ελεγκτή Φοροτέχνη – Ελεγκτή Ειδικών Προσόντων» Στο Προσχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,...
Περισσότερα

Τι αλλάζει από 1.1.2012 στο φορολογικό τοπίο για επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ιδιώτες. Οι σημαντικότερες αλλαγές που ισχύουν από 1.1.2012 ή που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του έτους 2012

‘Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, μέσα από την παρούσα ανάλυση θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή κωδικοποίηση των σημαντικότερων αλλαγών που ισχύουν από 1.1.2012 ή αυτών που θα εφαρμοστούν μέσα στο έτος 2012 – οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις, επιτηδευματίες ή...
Περισσότερα

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ισχύει μέχρι την κατάργησή του.

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ισχύει μέχρι την κατάργησή του και δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα στις συναλλαγές των επιχειρήσεων και των ιδιωτών από την 1η Ιανουαρίου 2012. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του  ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. ...
Περισσότερα

Παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του Φ.Μ.Υ για το 2012.

ΠΟΛ 1246 ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε...
Περισσότερα

Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό». Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου των Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το «Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό», προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, και είναι μία νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου στην οποία συμμετέχουν πέραν των μέχρι τώρα γνωστών μερών (διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας, λογιστής  της ελεγχόμενης εταιρείας...
Περισσότερα