Τελευταία Φορολογικά Νεα

Άνοιξε η εφαρμογή για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων

Άνοιξε λίγο πριν τα μεσάνυχτα η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων. Τα νομικά πρόσωπα θα μπορούν να συμπληρώσουν το καινούργιο έντυπο επιλέγοντας από το Taxisnetτην επιλογή «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων άρθρου...
Περισσότερα

Φορολογική Δήλωση : 30 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη φορολογική δήλωση

Τριάντα ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων περιλαμβάνονται σε οδηγό για τους φορολογούμενους που συνέταξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Στα ερωτήματα, περιλαμβάνονται και “περίεργες” περιπτώσεις (όπως πως κάνουν δήλωση οι σκηνίτες”, δώστε προσοχή...
Περισσότερα

Πώς γίνεται η εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο

Με υπεύθυνη δήλωση γίνεται η εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στην εφορία, προκειμένου o ιδιοκτήτης του ακινήτου να απαλλαγεί από τη φορολογική υποχρέωση. Η εκχώρηση γίνεται με την υποβολή συμπληρωμένου του σχετικού εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο Προϊστάμενο της...
Περισσότερα

Φορολογικές δηλώσεις 2015: Οδηγός για τη σωστή υποβολή

Ο 40 σέλιδος εικονογραφημένος και αναλυτικός οδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις που συνέταξε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ. Αποσκοπεί να ενημερώσει για τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα των οθονών της εφαρμογής. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με στόχο την...
Περισσότερα

Ποιοι επιβαρύνονται με την νέα κλίμακα της έκτακτης εισφοράς

Απευθείας μείωση στο πραγματικό τους εισόδημα θα έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι με υψηλές συντάξεις λόγω της αύξησης της εισφοράς αλληλεγγύης. Το βασικό σενάριο για την αύξηση της εισφοράς, για το οποίο έγραψε χθες το Capital.gr,  προβλέπει ότι οι συντελεστές θα...
Περισσότερα

Ποιες δαπάνες εκπίπτουν από τα έσοδα επιχείρησεων και ελεύθερων επαγγελματιων

Νέους κανόνες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρηματικών δαπανών καθιερώνει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων...
Περισσότερα

Σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Ιουνίου 2015

Υποχρεώσεις Ιουνίου 2015 Υποχρεώσεις Μαΐου που μεταφέρονται λόγω αργίας της 1ης Ιουνίου 2015 2 Ιουν 2015 Παρακρατούμενοι φόροι 2 Ιουν 2015 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί...
Περισσότερα

Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών -Κωδικός 049 , Πίνακας 7 Φορολογικής Δήλωσης

Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των αποδείξεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών ή αυτές που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ για δαπάνες που πραγματοποιήσατε εσείς, η σύζυγός σας ή τα...
Περισσότερα

Aμφισβήτηση αντικειμενικών δαπανών

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες καθώς και αυτό που προσδιορίστηκε στους κωδικούς 707-770 και 851-858 μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από...
Περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Συζύγων – Ανήλικων άγαμων παιδιών

Τα ανήλικα τέκνα είναι εξαρτώμενα μέλη των γονέων τους εφ’ όσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 3.000,00 ευρώ και εφ’ όσον συνοικούν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή το εισόδημά τους δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα...
Περισσότερα