Πελάτες

 Στρατηγική  μας είναι η καλύτερη κάθε φορά αντιμετώπιση των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας  με τρόπο τέτοιο που η απειλή να μετατρέπεται σε ευκαιρία. Για μας ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός και η ικανοποίηση της ανάγκης του είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας.

 

Μεταξύ των πελατών της   ETSC   περιλαμβάνονται πάσης φύσεως επιχειρήσεις που αναφέρονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως:              

 • Μεταλλουργικές

 • Χημικές βιομηχανίες

 • Φαρμακευτικές

 • Κλωστοϋφαντουργικές

 • Γεωργικές βιομηχανίες

 • Εμπορίας τροφίμων και ποτών

 • Εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών

 • Εμπορίας αγροτικών προϊόντων

 • Εμπορίας  ένδυσης και υπόδησης

 • Βιομηχανίες χάρτου και ξύλου

 • Ιατρικές εταιρίες και Ιατρεία  

 • Εμπορίας αυτοκινήτων

 • Δημοτικές επιχειρήσεις

 • Πληροφορικής

 • Πολυκαταστήματα

 • Εκδοτικές επιχειρήσεις

 • Τεχνικές εταιρείες

 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 • Τουριστικές επιχειρήσεις

 • Μεταφορικές εταιρείες

 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα

 • Ενώσεις – συνεταιρισμοί

 • Καλλιτέχνες

 • Ηθοποιοί

 • Τραγουδιστές

 • Εταιρείες Θεάματος και Διασκέδασης

 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 • Ιδιώτες