Αναλαμβάνουμε την περαίωση του Νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (240 – 420 δόσεις)

Το γραφείο μας,  σε συνεργασία με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επιστήμονες Νομικούς,  αναλαμβάνουμε την περαίωση του Νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών  με 100% επιτυχία.

Για  τον νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό έχουμε 100% επιτυχία  σε  όσες  υποθέσεις αναλάβαμε. 

Εχουν διαγραφεί  πολλά ποσά δίνοντας  μία δεύτερη ευκαιρία  στους  επαγγελματίες και στις Επιχειρήσεις να ξεκινήσουμε πάλι απαλλαγμένοι από τις υπέρογκες οφειλές 

Και  έχουμε απαλλάξει πολλούς πολίτες  από πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρέη και περικοπή Δανείων από Τράπεζες και με  βιώσιμες  ρυθμίσεις.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, ήτοι χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και Funs), Δημόσιο (δηλ. ΑΑΔΕ) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (δηλ. ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ), καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση (π.χ. οφειλές προς δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ).
Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Για  φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

Η απαλλαγή οφειλών λαμβάνει χώρα καθολικά για όλες τις οφειλές, ήτοι δημόσιο, Εφκα, τράπεζες, τρίτους και απαγορεύεται η επιλεκτική ικανοποίηση πιστωτών εκ μέρους του οφειλέτη.
Ανάλογα με την αξία ΕΝΦΙΑ της περιουσίας του αιτούντα το κούρεμα  των οφειλών είναι μικρού ή μεγάλου αντικειμένου με πολύ σύντομο χρόνο διαγραφής των οφειλών και επανένταξη στην οικονομική ζωή. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της επιλογής και  εφαρμογής του νόμου αυτού. Η διαδικασία έχει πλατφόρμα και επικύρωση από τον ειρηνοδίκη της αξιολόγησης από την πλατφόρμα.
Η δικαστική απόφαση είναι όπως μία ατομική διοικητική πράξη και ανήκει στην εκούσια δικαιοδοσία και δεν εισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, αλλά επικυρώνει τα αποτελέσματα ουσιαστικά της πλατφόρμας.
Επομένως η ορθή επεξεργασία έχει τα ορθά αποτελέσματα, δεν υπάρχει περίπτωση απόρριψης.
Σε ειδικές  περιπτώσεις  όταν ο πολίτης αντιμετωπίζει  πρόβλημα με  το εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν μπορεί να ενταχθεί, ανάλογα με την αξία ΕΝΦΙΑ της περιουσίας του αιτούντα,  πάμε σε επιλεκτική  πτώχευση,  με πολύ σύντομο χρόνο διαγραφής των οφειλών και επανένταξη στην οικονομική ζωή.
Η διαδικασία έχει πλατφόρμα και επικύρωση από τον ειρηνοδίκη της αξιολόγησης από την πλατφόρμα. Η δικαστική απόφαση είναι όπως μία ατομική διοικητική πράξη και ανήκει στην εκούσια δικαιοδοσία και δεν εισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, αλλά επικυρώνει τα αποτελέσματα ουσιαστικά της πλατφόρμας.
Επομένως η ορθή επεξεργασία έχει τα ορθά αποτελέσματα, δεν υπάρχει περίπτωση απόρριψης.
Για  Επιχειρήσεις 
Η απαλλαγή οφειλών λαμβάνει χώρα καθολικά για όλες τις οφειλές, ήτοι δημόσιο, Εφκα, τράπεζες, τρίτους και απαγορεύεται η επιλεκτική ικανοποίηση πιστωτών εκ μέρους του οφειλέτη.
Ανάλογα με την αξία ΕΝΦΙΑ της περιουσίας  της  Επιχείρησης  και των Νομικών εκπροσώπων  της κάθε επιχείρησης  το κούρεμα των οφειλών και  η ρύθμιση σε πολλές δόσεις του αιτούντα  είναι μικρού ή μεγάλου αντικειμένου σε  πολύ σύντομο χρόνο  και επανένταξη λειτουργίας  της επιχείρησης  για  να είναι βιώσιμη .
Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της επιλογής και  εφαρμογής του νόμου αυτού.
Ενημέρωση   για  τον Εξωδικαστικό  Μηχανισμό 
Η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1η.6.2021 και έχει διανύσει έκτοτε, σημαντική πορεία για όσους  εχουν ενημερωθεί.  Άλλωστε, η σχετική διαδικασία προβάλλεται ως το πλέον βασικό νομοθέτημα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
Με τον πρόσφατο νόμο 5024/2023, αλλά και τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. 40953 και 40992, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, στην περίφημη δηλαδή «πλατφόρμα του εξωδικαστικού».
Πρόκειται για τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα αλλαγές στην εν λόγω διαδικασία, με στόχο να καταστεί αυτή περισσότερο «ελκυστική» για τους οφειλέτες. Στο παρόν άρθρο εξετάζουμε συνοπτικά τις πιο σημαντικές από τις αλλαγές αυτές.
Ο νόμος 4738/2020 ονομάζεται και δεύτερη ευκαιρία και σίγουρα είναι για μια μερίδα οφειλετών, ιδίως όσων έχουν εξαιρετικά υψηλές οφειλές, ή όσων δεν έχουν ακίνητη περιουσία.
Αποτελεί πραγματικά μια αποφασιστική λύση για όσους έχουν χρέη που δεν είναι βιώσιμα και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
Το γραφείο μας  Tax-symmetry έχει πάρει πιστοποίηση συμβούλου  Εξωδικαστικού Μηχανισμού  με  100% επιτυχία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί  και ασχολήθηκε  με το νόμο και τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και ήδη έχουν εκδοθεί οι πρώτες αποφάσεις πτώχευσης εντολέων μας.
Ιδίως για άτομα νεότερα ηλικιακά, που έχουν μέλλον μπροστά τους , ικανότητες και προοπτικές μελλοντικής επαγγελματικής  και οικονομικής εξέλιξης ο νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγούν από ένα βάρος ζωής που σκιάζει τη ζωή τους και να προχωρήσουν μπροστά στη ζωή τους.
Το γραφείο μας  Tax-symmetry  εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών και ενημερώνουμε  τον πελάτη από την αρχή ( εφόσον έχουμε την πλήρη εικόνα του και μας  έχει δοθεί η άδεια να έχουμε τα πλήρη στοιχεία του ), εάν  μπορεί  να  κάνει αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ή  εφόσον  επιθυμεί να πάμε σε επιλεκτική πτώχευση.
Εφόσον  θα  ελέγξουμε τα πλήρη οικονομικά στοιχεία και διαπιστώσουμε ότι θα μπορεί να υπάρχει κούρεμα ή απαλλαγή,  μετά  προχωράει η συνεργασία  μας  και να υποβληθεί η αίτηση.

Επικοινωνία  στο e-mail :  taxsymmetry@gmail.com

Πανταζής Γεώργιος

Πιστοποιημένος Σύμβουλος Εξωδικαστικού Μηχανισμού 

Κινητο: 6937149888 – 6931019501