Αναλαμβάνουμε την περαίωση του Νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και τη Νέα Ρύθμιση των 72 και 120 δόσεων

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, αναλαμβάνουμε την περαίωση του Νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

και τη Νέα Ρύθμιση των 72 και 120 δόσεων, με θετικά αποτελέσματα.

Για  τον νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό έχουμε 100% επιτυχία  σε  όσες  υποθέσεις αναλάβαμε  και έχουν διαγραφεί  πολλά ποσά δίνοντας  μία δεύτερη ευκαιρία  στους  επαγγελματίες να ξεκινήσουμε πάλι και  έχουμε απαλλάξει πολλούς πολίτες  από πρόστιμα και προσαυξήσεις  και με  βιώσιμες  ρυθμίσεις.

Επικοινωνία  στο e-mail :  taxsymmetry@gmail.com