Κρατικές ενισχύσεις που είναι αφορολόγητες

Ενισχύσεις και ποσά αποζημιώσεων που έλαβαν το προηγούμενο έτος χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αφορολόγητα και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνουν το φορολογητέο εισόδημα. Τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης αλλά και των φυσικών καταστροφών. Μεταξύ αυτών είναι οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, τα ποσά για όσους επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, το ποσό των παγίων δαπανών, το ποσό της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κ.λπ. Στην απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για τη συμπλήρωση του φετινού εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης διευκρινίζονται επακριβώς τα ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο και πώς αυτά θα δηλωθούν στους κωδικούς του Ε3.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, τα ποσά αυτά θα πρέπει να δηλωθούν στον πίνακα ΣΤ΄ του Ε3 στους κωδικούς 144, 244, 344 και 444.
Ειδικότερα, αφορολόγητα είναι:
1. Τα ποσά των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού.
2. Τα ποσά της ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού προς επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.
3. Τα ποσά των επιχορηγήσεων / ενισχύσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες / φυσικές καταστροφές (κυκλώνας «Ιανός», πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου 2021, σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης).
4. Τα ποσά των αποζημιώσεων για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
5. Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου».
6. Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα.
7. Το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν τα τουριστικά γραφεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς και τα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα, επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισμό των οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
8. Το ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών.
9. Το ποσό της ενίσχυσης που δεν επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.
Πρόκειται για ποσά που χορηγήθηκαν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης αλλά και των φυσικών καταστροφών.
10. Το ποσό της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλισμένες επιχειρήσεις.
11. Το ποσό της ενίσχυσης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό – επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».
12. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού.
13. Το ποσό των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων».
14. Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών».
15. Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το ΠΔΕ δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων νια τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού».
16. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή / εισιτηρίου, από τον κρατικό προϋπολογισμό.
17. Τα ποσά των κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεων που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ στους πιστοποιημένους επαγγελματίες που συμπράττουν στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών.
18. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους, η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, η αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας.