Θέση εργασίας σε Λογιστικό Γραφείο.

Βοηθός Λογιστή – ια, για Λογιστικό Γραφείο, με εμπειρία σε προγράμματα Γενικής Λογιστικής και Εσοδα- Εξοδα, συμφωνία λογαριασμών και Μισθοδοσίας. Προϋπόθεση  μεταφορικού μέσου για εξωτερικές εργασίες.

Αποστείλετε βιογραφικό  στα  email:

info@tax-symmetry.gr

taxsymmetry@gmail.com