Αρχίζουν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό επίδομα 2020- Αφορά Ηθοποιούς, Καλλιτέχνες κ.τ.λ

Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη ειδικού εποχικού βοηθήματος του ΟΑΕΔ ύψους 508,20 ευρώ έως 1.016,40 ευρώ,όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα αυτό τα εξής:
Οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου (gov.gr )με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην καρτέλα ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ/ ΑΝΕΡΓΙΑ/ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ είτε μέσω ΚΕΠ .
Οι δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος του ΟΑΕΔ είναι οι εξής:
-οικοδόμοι,
-λατόμοι,
-ασβεστοποιοί,
-πλινθοποιοί,
-αγγειοπλάστες,
-δασεργάτες,
-ρητινοσυλέκτες,
-καπνεργάτες,
-μουσικοί μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου,
-υποδηματεργάτες,
-μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης,
-χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων,
-ηθοποιοί
-τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης,
-χειριστές και βοηθοί χειριστή κινηματογράφου,
-ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου,
-ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου,
-μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου,
-σμυριδεργάτες
-χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων,
-τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
-οι μισθωτοί της ναυπηγικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ
-Συνταξιούχοι, που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2019, αλλά κατά το έτος 2018 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2019 εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 ευρώ
-Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2020 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις
-όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2020 και μετά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.