Απαγόρευση κυκλοφορίας: Τι έντυπα χρειάζονται για βεβαίωσης κίνησης και πως τα συμπληρώνεις.

Απαγόρευση Κυκλοφορίας από αύριο έως 6 Απριλίου 2020. 

Θα επιτρέπεται να μετακινούνται μόνο :

– Όσοι κινούνται προς και από την εργασία τους.
– Όσοι κατευθύνονται για να προμηθευτούν τρόφιμα και φάρμακα.
– Σε Τράπεζα
– Σε τελετή, κηδεία, γάμο, κτλ, υπό όρους
– Άσκηση έξω ατομικά ή ανά δύο άτομα με απόσταση
– Όσοι επισκέπτονται γιατρό ή πρόσωπο το οποίο χρειάζεται φροντίδα.
– Όσοι ασκούνται ατομικά ή ανά δύο ή συνοδεύουν το κατοικίδιό τους
– Επιτρέπεται η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, όσων βρίσκονται σε αστικά κέντρα.
– Μέχρι 2 άτομα σε κάθε όχημα

Οι πολίτες που μετακινούνται πρέπει να έχουν πάντα την ταυτότητά τους.

ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ 

1)Δύο θα είναι οι τύποι εγγράφων που θα πρέπει να συμπληρώνουν οι πολίτες ανάλογα με τον λόγο μετακίνησής τους, από αύριο Δευτέρα έως και τις 6 Απριλίου, δηλαδή κατά την περίοδο ισχύος της καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Α ) Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου Α)  και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου.

Β) Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β) υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.

Τα έντυπα θα τα βρείτε   στην ιστοσελίδα  www.forma.gov.gr

2) Επίσης  μπορούν και με αποστολή SMS

Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις αιτιολογίες

3) Χειρόγραφη βεβαίωση

Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:

Όνομα/Επίθετο

Διεύθυνση κατοικίας

Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού

Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή