Ειδική άδεια ειδικού σκοπού με ΠΝΠ για όσο διάστημα έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κο Πέτσα, ανακοινώθηκε ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θεσπίζεται άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής με πλήρεις αποδοχές για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και μέχρι 10.4.2020, την οποία μπορεί να λαμβάνει ένας από τους δύο γονείς και σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας.

Για κάθε 4 ημέρες άδειας, 3 θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο 1 θα καταγράφεται ως κανονική άδεια.

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα καλύψει το 1/3 των αποδοχών του. ενώ για τους εργαζόμενους του Δημοσίου τομέα, το κράτος θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών.
Αν ο ένας εργαζόμενος γονέας λάβει άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτόχρονα. Αν ο ένας γονέας δεν εργάζεται ο άλλος δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται περιπτώσεις που ο σύζυγος ή η σύζυγος νοσηλεύεται ή έχει προσβληθεί από κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία.

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δύναται ο εργοδότης να προτείνει επίσης την δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο εργασίας ή εργασία εξ αποστάσεως.

www.taxheaven.gr