Αλλαγή στον υπολογισμό των εισφορών για ελευθέρους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους απ’ο το 2020

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά θα υπάρχουν 6 επίπεδα ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία θα επιλέγει ελεύθερα, στην αρχή κάθε έτους, ο ασφαλισμένος. Βάσει του νέου σχεδίου, οι εισφορές αποσυνδέονται από το εισόδημα και από τον κατώτατο μισθό.

Η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία θα είναι υποχρεωτική και οι επόμενες προαιρετικές. Όσο υψηλότερες εισφορές καταβάλει κάποιος τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα λάβει.

Η κατώτατη εισφορά για την κύρια σύνταξη θα είναι 155 ευρώ το μήνα.Σε αυτήν θα προστεθεί η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη ύψους 55 ευρώ το μήνα.

Βέβαια, οι μη μισθωτοί καταβάλλουν και 10 ευρώ για ανεργία.

Συνεπώς ο τελικός λογαριασμός ανέρχεται σε 210 ευρώ για σύνταξη και υγεία και 10 ευρώ για ανεργία ήτοι 220 ευρώ το μήνα.

Για όσους δικαιούνται (κυρίως δικηγόροι και μηχανικοί) ορίζεται κατώτατη εισφορά και για την επικουρική ασφάλιση, της τάξης των 42 ευρώ. Αντίστοιχα, η κατώτατη εισφορά για εφάπαξ είναι 26 ευρώ το μήνα.

Ειδική πρόνοια ισχύει για τους νέους επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, η κατώτατη εισφορά για τους κάτω της 5ετίας δραστηριοποιούμενους επαγγελματίες θα είναι 93 ευρώ το μήνα για την κύρια σύνταξη και 33 το μήνα για την υγεία. Σε αυτό θα προστίθεται επίσης το 10ευερω για την ανεργία.