Τι αλλάζει στη φορολογία: Πόσο θα μειωθούν οι φόροι για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους

Μία σειρά από μέτρα για την ελάφρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. 

α) τη μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ και

β) την προσαύξηση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Άλλες αλλαγές στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών και των αυτοαπασχολουμένων η κυβέρνηση, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν προτίθεται να επιφέρει. Κι αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι το δημοσιονομικό κόστος που θα προκαλέσουν μόνο αυτές οι δύο αλλαγές είναι ήδη αρκετά μεγάλο, καθώς υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Όλα αυτά σημαίνουν ότι:

1) Το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος που ισχύει για τους μισθωτούς, του συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες θα παραμείνει στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 8.636 ευρώ. Ο τρόπος καθορισμού του, ωστόσο, θα αλλάξει. Δηλαδή το αφορολόγητο δεν θα προκύπτει πλέον έμμεσα, με αφαίρεση ενός σταθερού ποσού ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900 ευρώ από τον φόρο που αναλογεί στο ετήσιο εισόδημα, βάσει της ισχύουσας φορολογικής κλίμακας. αλλά θα είναι καθορισμένο ονομαστικά στο επίπεδο των 8.636 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 8.636 ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 10.000 ευρώ θα ισχύει ο μειωμένος από το 22% στο 9% συντελεστής φόρου εισοδήματος.

2) Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν από 1 έως 3 εξαρτώμενα τέκνα (ανήλικα άγαμα ή ενήλικα άγαμα σπουδάζοντα ή υπηρετούντα στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι 24 ετών και συνοικούντα με ετήσιο εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ) τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος θα αυξηθούν από τα επίπεδα των 8.864 – 9.545 ευρώ, στα οποία ανέρχονται σήμερα, στα επίπεδα των 9.636 – 11.636 ευρώ. Για όσους έχουν 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα το αφορολόγητο θα αυξηθεί από τα 9.545 ευρώ σε επίπεδα 12.636 ευρώ ή και υψηλότερα (+1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο).

Το ισχύον σήμερα σύστημα προβλέπει προσαυξημένη έκπτωση φόρου στα 1.950 ευρώ για το ένα τέκνο, στα 2.000 ευρώ για τα δύο τέκνα και στα 2.100 ευρώ για τα τρία ή περισσότερα τέκνα. Οι προσαυξημένες αυτές εκπτώσεις σε συνδυασμό με την εφαρμογή ελάχιστου συντελεστή φόρου 22% διαμορφώνουν σήμερα το αφορολόγητο όριο στα 8.864 ευρώ (1.950 : 22%) για κάθε φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, στα 9.091 ευρώ (2.000 : 22%) για κάθε φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα και στα 9.545 ευρώ (2.100 : 22%) για κάθε φορολογούμενο με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Με το νέο σύστημα το ονομαστικό καθορισμένο βασικό αφορολόγητο των 8.636 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και θα διαμορφώνεται, ενδεικτικά, ως εξής:

– σε 9.636 ευρώ για όσους έχουν ένα εξαρτώμενο τέκνο

– σε 10.636 ευρώ για όσους έχουν δύο εξαρτώμενα τέκνα

– σε 11.636 ευρώ για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα

– σε 12.636 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

– σε 13.636 ευρώ για όσους έχουν πέντε εξαρτώμενα τέκνα.

3) Στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα και από μισθούς ή συντάξεις, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος θα μειωθεί από το 22% στο 9%.

4) Στην υπόλοιπη κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος τόσο των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών όσο και των αυτοαπασχολουμένων και των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών τα κλιμάκια και οι συντελεστές φόρου θα παραμείνουν ως έχουν. Δηλαδή:

α) στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ θα εξακολουθεί να επιβάλλεται συντελεστής φόρου 22%.

β) για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ θα συνεχίσει να ισχύει συντελεστής φόρου 29%.

γ) στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 40.000 ευρώ θα εξακολουθεί να αντιστοιχεί συντελεστής φόρου 37%.

δ) στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ θα εξακολουθεί να επιβάλλεται συντελεστής φόρου 45%.

Από το φορολογικό έτος στο οποίο θα εφαρμοσθούν πλήρως όλα τα αναφερθέντα παραπάνω οι φόροι εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες θα μειωθούν σε απόλυτα μεγέθη περισσότερο για όσους δηλώνουν ετησίως εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ και λιγότερο για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 8.636 έως 20.000 ευρώ. Αυτό θα συμβεί επειδή με το ισχύον σήμερα σύστημα οι έχοντες ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ δικαιούνται ουσιαστικά βασικό αφορολόγητο όριο μικρότερο των 8.636-9.545 ευρώ, δεδομένου ότι η έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ που το διαμορφώνει βαίνει μειούμενη κατά 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα θα ισχύει για όλα τα επίπεδα εισοδήματος το ίδιο αφορολόγητο (το βασικό των 8.636 ευρώ για τους μη έχοντες εξαρτώμενα τέκνα και το προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο για όσους έχουν εξαρτώμενα τέκνα). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τη στιγμή που θα ισχύσουν οι αλλαγές, όσοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες δεν βαρύνονται με τέκνα θα ωφεληθούν με μειώσεις στα ετήσια ποσά φόρου που αναλογούν στα εισοδήματά τους:

– έως 177,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 20.000 ευρώ.

– από 177,24 έως 277,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και έως 30.000 ευρώ.

– από 277,24 έως 377,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ και έως 40.000 ευρώ.

– από 377,24 έως 1.977,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ και μέχρι 200.000 ευρώ.

Τα ακριβή ποσά των μειώσεων φόρου ανά επίπεδο εισοδήματος παρουσιάζονται, για τη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων μισθωτών, συνταξιούχων και κατ’ επάγγελμα αγροτών, στους αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε.

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσει η μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% θα κυμανθούν από 390 έως 1.300 ευρώ, για όσους δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 10.000 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ’ ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος). Σε ποσοστό η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα διαμορφωθεί στο 59,09% σταθερά για όλους όσους δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα (κέρδος) έως 10.000 ευρώ. Για κάθε έναν από τους αυτοαπασχολούμενους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα είναι 1.300 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα και από μισθωτή εργασία ή συντάξεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του ετησίου καθαρού εισοδήματος που εμφανίζουν στην Εφορία, καθώς γι’ αυτούς δεν ισχύει αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Συνεπώς, το όφελος από τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% (από 22% σήμερα) θα είναι αναλογικά (σε ποσοστό) το ίδιο για όλα τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Ουσιαστικά για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ η μείωση του συντελεστή κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες συνεπάγεται φορολογική ελάφρυνση 130 ευρώ. Συνεπώς, για έναν αυτοαπασχολούμενο με ετήσιο εισόδημα π.χ. 5.000 ευρώ η ετήσια ελάφρυνση θα ανέλθει σε 650 ευρώ (5 Χ 130 ευρώ).