Τα κριτήρια για να ενταχθούν στις 120 δόσεις της εφορίας

Είναι ακόμα θολό το τοπίο το πότε θα ξεκινήσουν οι 120 δόσεις για την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Παρόλα  αυτά θεσπίστηκαν τα κριτήρια ένταξης.

Με τα κριτήρια που θεσπίστηκαν για την προστασία της πρώτης κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών θα προσομοιάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εισοδηματικά κριτήρια που θα θεσπιστούν για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων που προωθεί το οικονομικό επιτελείο.

Ειδικότερα η νέα ρύθμιση προς τις εφορίες:

– δεν θα είναι τυφλή και οριζόντια. Θα προβλέπει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη σε αυτήν προκειμένου να ενταχθούν μόνο όσοι έχουν πραγματική αδυναμία αποπληρωμής οφειλών σε λίγες δόσεις. Το βασικό σενάριο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο είναι να μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση φορολογούμενοι οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που θεσπίστηκαν για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια που τέθηκαν ήταν 12.500 ευρώ για τον άγαμο, 21.000 ευρώ για έγγαμο, 26.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα παιδί, 31.000 για τον έγγαμο με δυο παιδιά και 36.000 ευρώ για τον έγγαμο με τρία ή περισσότερα παιδιά. Επίσης, θα πρέπει ο φορολογούμενος να μην έχει συνολική ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ

– θα είναι διαφορετική σε σχέση με  αυτήν που έρχεται για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή θα έχει διαφορετικές προϋποθέσεις και κριτήρια ένταξης.

– θα δίνεται η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης από τις 12 που είναι σήμερα σε έως και 48

– σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορούν φορολογικές οφειλές να ρυθμιστούν σε έως και 120 δόσεις. Αυτός ο αριθμός δόσεων θα δίνεται μόνο στις περιπτώσεις υψηλών οφειλών που αφορούν οφειλέτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα

– θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση φορολογικές οφειλές έως και το τέλος του 2017

– προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση θα είναι η εξόφληση των φορολογικών οφειλών του 2018 ή η πιστή τήρησης της ρύθμισης των 12 δόσεων για αυτές τις οφειλές. Αυτός ο όρος θα τεθεί σε ισχύ προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει με φορολογούμενους οι οποίοι έχουν διακόψει την πληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών λόγω της προσδοκίας τους να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση

– η αίτηση για την ρύθμιση θα υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή μέσω του δικτυακού τόπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

– για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα προβλέπεται η διαγραφή προσαυξήσεων- τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Ωστόσο, δεν θα προβλέπεται η διαγραφή της κύριας οφειλής.