Ψηφιακό «μάτι» της εφορίας στις τράπεζες

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις συναλλαγές που έχουν οι φορολογούμενοι με το τραπεζικό σύστημα αποκτούν από τον Μάρτιο οι φορολογικές αρχές και όλες οι άλλες υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. 

Εφορίες, Ελεγκτικά Κέντρα, ΣΔΟΕ, Αρχή για την αντιμετώπιση των φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, Οικονομική Αστυνομία, Οικονομικοί Εισαγγελείς και Εισαγγελείς Διαφθοράς θα μπορούν να λαμβάνουν άμεσα από τις τράπεζες και τους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την πραγματική οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων που ελέγχουν.

Συγκεκριμένα, θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ταχύτατη άρση του απορρήτου των κινήσεων όχι μόνο των καταθετικών λογαριασμών, αλλά και των τραπεζικών θυρίδων, των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων και των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών των ελεγχομένων. 

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις ελεγκτικές αρχές πληροφορίες και για:

  •  το «ημερολόγιο» των κινήσεων των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων,
  •   τις πάσης φύσεως συναλλαγές των φορολογουμένων μέσω «πλαστικού χρήματος» και
  •  τις λήψεις και αποπληρωμές πάσης φύσεως δανείων (καταναλωτικών, προσωπικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών).

Με την επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης του ΣΜΤΛ και ΛΠ και στις τραπεζικές θυρίδες, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα δάνεια των φορολογουμένων, οι διωκτικές αρχές θα μπορούν:

α) να ελέγχουν ακόμη πιο αποτελεσματικά φυσικά και νομικά πρόσωπα για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομο πλουτισμό και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά σε μετρητά που κατέχουν αλλά αποκρύπτουν οι ελεγχόμενοι και θα μπορούν πιο εύκολα να προσδιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, να επιβάλλουν πρόστιμα, αλλά και να τεκμηριώνουν τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων αδικημάτων

β) να εντοπίζουν άμεσα και να κατάσχουν περιεχόμενα τραπεζικών θυρίδων σε φορολογούμενους που έχουν διαπράξει μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, οι φορολογικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν το περιεχόμενο των θυρίδων των φορολογουμένων στους οποίους διαπιστώνουν:

– μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ή παράνομη έκπτωση ΦΠΑ, Φόρου Κύκλου Εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή ποσών άνω των 150.000 ευρώ

– είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την απόκρυψη αληθινών γεγονότων.

forologikanea.gr