Οι αλλαγές σε φόρους και επιβαρύνσεις ακινήτων με την έναρξη του 2019

Σημαντικό αριθμό φόρων, οι οποίοι επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία, συμπαρασύρει από 1/1/2019 η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών. Πρόκειται για είκοσι φόρους και τέλη, που προσδιορίζονται από τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Έτσι, με την έναρξη του νέου έτους ενεργοποιούνται οι νέες αντικειμενικές αξίες, με βάση τις οποίες υπολογίζονται φόροι, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται στην απόκτηση και την κατοχή ακίνητης περιουσίας. Θυμίζουμε ότι η αναπροσαρμογή των αξιών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο εφαρμόζεται ήδη από φέτος και μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Ωστόσο από την 1η Ιανουαρίου το σύνολο των φόρων και επιβαρύνσεων επί των ακινήτων θα υπολογίζονται με βάση τις νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές.

Συμπληρωματικός φόρος στο σύνολο της περιουσιας – αφορολόγητο 250.000 ευρώ

Φυσικά πρόσωπα: 1,5‰-1,15%

Νομικά πρόσωπα: 2,5-5‰

ΕΝΦΙΑ ανά περιουσιακό στοιχείο

Κτίσματα: 2,5-16,25 ευρώ/τ.μ.

Οικόπεδα: 0,0037-11,25 ευρώ/τ.μ.

Δημοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ):0,25-0,35‰

Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου:3% επί της αντικειμενικής αξίας

Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιοκτήτη ή μισθωμένη α’ + β’ κατοικία:ανάλογα με το εμβαδόν

Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων:3% επί του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης:3% επί της αντικειμενικής

Φόρος Διανομής Ακινήτων:0,75%

Φόρος Ανταλλαγής:1,5%

Φόρος Μεταβίβασης-Χρησικτησίας Ακινήτων:3%

Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων:

4,75‰ σε έμμισθα υποθηκοφυλακεία

5‰+1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία

Αναλογικό τέλος κτηματογράφησης το οποίο καταβάλλεται προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο:1‰ επί της αντικειμενικής αξίας που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ με όριο τα 900 ευρώ

ΦΠΑ για νεόδμητα κτίσματα και στην αντιπαροχή επί της αξίας των κτισμάτων: 24%

Δημοτικός φόρος στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων:3% επί του φόρου μεταβίβασης

και φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας:7% επί του φόρου μεταβίβασης

Εισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων

Σε γη: 10% έως 50%

Σε χρήμα: έως 25%

Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων

Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών:

7,75‰ στα υποθηκοφυλακεία

8‰+1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιρειών:15%

Φόρος Κληρονομιάς – Γονικής Παροχής

Φόρος Δωρεάς

forologikanea.gr