Οι νέοι μισθοί από την 1η Ιανουαρίου – Πίνακες με τα τρία σενάρια

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταργήσει τον υποκατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα για τους νέους έως 25 ετών, ο νέος κατώτατος που θα νομοθετηθεί τον ερχόμενο Γενάρη θα ισχύσει για όλους χωρίς ηλικιακές διακρίσεις. Αξιοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία το money money.gr παρουσιάζει σήμερα αναλυτικούς πίνακες με τους νέους μισθούς και τα ημερομίσθια που θα ισχύουν από τον Γενάρη του 2019 με βάση τέσσερα σενάρια αναπροσαρμογής των βασικών ποσών: αύξηση 3%, αύξηση 4%, αύξηση 5% και αύξηση 6%.

 

Πίνακες: Πόσο αυξάνονται μισθοί και ημερομίσθια ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού

Σενάριο Α : αύξηση 3%
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 26.18 26.96 28.8 29.65
Με μία τριετία 27.49 28.31 30.11 30.99
Με 2 τριετίες 28.8 29.66 31.42 32.34
Με 3 τριετίες 30.11 31 32.73 33.69
Με 4 τριετίες 31.42 32.35 34.04 35.03
Με 5 τριετίες 32.73 33.7 35.35 36.38
Με 6 τριετίες 34.03 35.05 36.65 37.73
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 586.08 603.66 644.69 664.02
Με μία τριετία 644.69 664.02 703.3 724.39
Με 2 τριετίες 703.3 724.39 761.91 784.75
Με 3 τριετίες 761.9 784.75 820.51 845.12

 

Σενάριο Β : Αύξηση κατώτατου μισθού 4%
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 26,18 27,23 28,8 29,95
Με μία τριετία 27,49 28,59 30,11 31,31
Με 2 τριετίες 28,8 29,95 31,42 32,67
Με 3 τριετίες 30,11 31,31 32,73 34,03
Με 4 τριετίες 31,42 32,67 34,04 35,39
Με 5 τριετίες 32,73 44,43 35,35 36,75
Με 6 τριετίες 34,03 45,79 36,65 38,11
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 586,08 609,52 644,69 670,47
Με μία τριετία 644,69 670,47 703,3 731,42
Με 2 τριετίες 703,3 731,42 761,91 792,37
Με 3 τριετίες 761,9 792,37 820,51 853,32
Σενάριο Γ : Αύξηση κατώτατου μισθού 5%
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 26,18 27,49 28,8 30,23
Με μία τριετία 27,49 28,86 30,11 31,6
Με 2 τριετίες 28,8 30,23 31,42 32,97
Με 3 τριετίες 30,11 31,6 32,73 34,34
Με 4 τριετίες 31,42 32,97 34,04 35,72
Με 5 τριετίες 32,73 34,35 35,35 37,09
Με 6 τριετίες 34,03 35,72 36,65 38,47
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 586,08 615,38 644,69 676,92
Με μία τριετία 644,69 676,92 703,3 738,46
Με 2 τριετίες 703,3 738,46 761,91 800
Με 3 τριετίες 761,9 800 820,51 861,53
Σενάριο Δ : Αύξηση κατώτατου μισθού 6%
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 26,18 27,75 28,8 30,52
Με μία τριετία 27,49 29,13 30,11 31,9
Με 2 τριετίες 28,8 30,51 31,42 33,28
Με 3 τριετίες 30,11 31,9 32,73 34,67
Με 4 τριετίες 31,42 33,29 34,04 36,06
Με 5 τριετίες 32,73 34,67 35,35 37,44
Με 6 τριετίες 34,03 36,06 36,65 38,83
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 586,08 621,24 644,69 683,3,6
Με μία τριετία 644,69 683,36 703,3 745,48
Με 2 τριετίες 703,3 745,48 761,91 807,6
Με 3 τριετίες 761,9 807,6 820,51 869,73