Ε3: Οι αποκλίσεις από τον μέσο όρο δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας φέρνουν ελέγχους

Το νέο έντυπο Ε3 είναι πλέον γεγονός και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ηλεκτρονικό φακέλωμα τόσο των επαγγελματικών τραπεζικών τους λογαριασμών όσο και των δαπανών που θα εμφανίζονται ως επαγγελματικές.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ), προχώρησε στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του ν.4308/2014, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων.

Στο νέο έντυπο ξεχωρίζουν οι κωδικοί για τη δήλωση των σειριακών αριθμών συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS που διαθέτουν πλέον υποχρεωτικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, για την δήλωση των στοιχείων των μετόχων ανωνύμων εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και αναλυτική δήλωση των δαπανών που πραγματοποιούνται όπως για παροχές σε εργαζόμενους, πρόστιμα, αποσβέσεις κ.α.

Στο νέο έντυπο Ε3 οι επιτηδευματίες θα δηλώνουν με κάθε λεπτομέρεια εισοδήματα και έξοδα προκειμένου η ΑΑΔΕ να δύναται να διενεργεί πιο εκτενείς διασταυρώσεις για την πάταξη της φοροκλοπής.

Υπενθυμίζεται πως στο συγκεκριμένο έντυπο καταγράφεται η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία πλέον το υπουργείο θέτει σε στενή παρακολούθηση. Η νέα μορφή του εντύπου προέκυψε μετά και από τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις, που καταγράφηκαν και ελήφθησαν υπόψη από τη δημόσια διαβούλευση.

Το νέο έντυπο, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα έσοδα και οι δαπάνες περίπου 1,5 εκατ. φορολογούμενων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αναμένεται να δυσκολέψει τη ζωή των φορολογούμενων αλλά κυρίως των λογιστών καθώς απαιτεί της συμπλήρωση πολλών πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την δραστηριότητα των επαγγελματιών.

Σύμφωνα και με τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή στόχος της αναμόρφωσης του Ε3 είναι η πληρέστερη καταγραφή και αποτύπωση οικονομικών δεδομένων όλων των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η Α.Α.Δ.Ε. επιδιώκει, μέσω της συμπλήρωσης των στοιχείων του εντύπου από όλους τους υπόχρεους, να γνωρίζει τους μέσους όρους δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούμενο να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές.

Συγκεκριμένα, στο νέο Ε3 θα δηλώνονται μεταξύ άλλων:

  • Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί και τα POS μέσω των οποίων πραγματοποιεί τις εισπράξεις του.
  • Οι ηλεκτρονικές «πλατφόρμες» μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό.
  • Η επωνυμία και ο ΑΦΜ κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής σε καθεμία απ’ αυτές.
  • Ο κύκλος εργασιών και ο μέσος όρος προσωπικού της τελευταίας τριετίας.
  • Οι δαπάνες για το ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, διαφήμιση, προμήθειες, υποδοχή και φιλοξενία, ταξίδια στο εξωτερικό και υπηρεσίες παρασχεθείσες στο εξωτερικό.
  • Ο αριθμός των ατόμων που απασχολεί κάποιος, αλλά και ποιοι εξ αυτών είναι μισθωτοί, ποιοι αμειβόμενοι με μπλοκάκι και ποιοι είναι εποχιακά απασχολούμενοι.

forologikanea.gr