Και στην Απόδειξη Δαπάνης από 1/1/2018 εισφορές 26,95%- Κατατέθηκε η τροπολογία

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά την αφαίρεση του φόρου 20% και άλλων επιβαρύνσεων

Εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία θα καταβάλλουν και όσοι αμείβονται με απόδειξη δαπανών (τίτλο κτήσης) από 1/1/2018 σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε πριν από λίγο στη Βουλή η υπουργός Εργασίας κ. Εφη Αχτσιόγλου.

Οι εισφορές θα παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού και θα κατατίθενται από τον ίδιο στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη  συνολικού ποσοστού 26,95%  θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά την αφαίρεση του φόρου 20% και άλλων επιβαρύνσεων.

Ο ασφαλιστικός χρόνος στον οποίο θα αντιστοιχεί η αμοιβή με τίτλο κτήσης, θα υπολογίζεται με βάση τις ημέρες στις οποίες έχει απασχοληθεί. Δηλαδή στις περιπτώσεις που από τη σύμβαση προκύπτει καθορισμένος αριθμός ημέρας/ημερών απασχόλησης και μέχρι έναν πλήρη μήνα, ως χρόνος ασφάλισης θα λαμβάνεται η ημέρα/ οι ημέρες που καθορίζονται στη σύμβαση.

Στις λοιπές περιπτώσεις, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως αυτός ισχύει.

Επίσης,στην περίπτωση της απόδειξης δαπάνης δεν θα υπάρχει κατώτατο πλαφόν για τις εισφορές, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο εργασίας δίνει έμφαση στα οφέλη που θα έχουν οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης, που θα είναι η υπαγωγή στην ασφάλιση ώστε να μη χάνουν ασφαλιστικό χρόνο που θα είναι αναγκαίος για την συνταξιοδότηση.

Ωστόσο σύμφωνα με τους ειδικούς «κλείνει» ένα παράθυρο που είχαν για να αμείβονται φοιτητές, άνεργοι που κάνουν μικροδουλειές περιστασιακά η να συμπληρώνουν το εισόδημα τους οι συνταξιούχοι. Επίσης σύμφωνα με τους ειδικούς, η υποχρέωση καταβολής εισφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μαύρη εργασίας.

Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση αφορά στις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικού για το οποίο έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία και σε καμιά περίπτωση δεν αφορά περιπτώσεις προσώπων για τα οποία, με βάση τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται η παροχή εξαρτημένης εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμειβόμενος με απόδειξη δαπάνης  δε χρειαζόταν  μέχρι σήμερα να ανοίξει «μπλοκάκι» στην εφορία, να πληρώνει τέλος επιτηδεύματος και εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Ωστόσο  το ετήσιο όριο αμοιβής που μπορούν μπορεί να λαμβάνει κάποιος από εργοδότη με απόδειξης δαπάνης, δηλαδή με μια απόδειξη την οποία εκδίδει η επιχείρηση χωρίς να απαιτείται καμιά φορολογική ή άλλη διαδικασία από τον αμειβόμενο, ανέρχεται έως 10.000 ευρώ μεικτά.

newmoney.gr