Αφορόλογητο μόνο μέσω καρτών – Με κάρτα όλες οι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ – Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδήματων

Αφορολόγητο με τη χρήση πλαστικού χρήματος και τις διαδικασίες για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για τον πτωχευτικό κώδικα και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων καθιστά υποχρεωτική τη χρήση καρτών για όλες τις συναλλαγές που η αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ενώ συνδέει το αφορολόγητο ποσό με συγκεκριμένο ύψος δαπανών που θα πρέπει να κάνει ο κάθε φορολογούμενος με τη χρήση χρεωτικών ή πιστωτικών καρτών, ανάλογα με το εισόδημα του.

Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδήματων

Τη δυνατότητα να αποκαλύψουν οικειοθελώς αδήλωτα εισοδήματα που “παράχθηκαν” έως και το τέλος του 2015 δίνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Βουλή.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο είχε εξαγγελθεί πολλάκις από το υπουργείο Οικονομικών αλλά καθυστέρησε αρκετούς μήνες, δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή διορθωτικές φορολογικές δηλώσεις με πρόσθετο φόρο που μπορεί να φθάσει ακόμη και στο περίπου 62%.

Πιο συγκεκριμένα:

– Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα του έτους που ίσχυε κατά την απόκτηση του εισοδήματος

– Επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 8% εφόσον η δήλωση υποβληθεί έως τις 31-3-17 και κατά 10% εφόσον υποβληθεί έως και τις 31-5-17

– Ο πρόσθετος φόρος προσαυξάνεται με συντελεστή που φθάνει ακόμη και το 25% του κύριου φόρου ανάλογα με το έτος που αφορά το εισόδημά που αποκαλύπτεται. Όσο πιο πίσω πηγαίνουμε στο παρελθόν τόσο προσαυξάνεται. Για παράδειγμα, για τα έτη πριν το 2002 ο συντελεστής προσαύξησης είναι 25% του κύριου φόρου, ενώ για τα έτη μετά το 2010 είναι μηδέν

– Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο. Για τις περιπτώσεις οι οποίες βρίσκονται από το στάδιο της έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου έως και το στάδιο της έκδοσης, αλλά μη κοινοποίησης έως και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου του οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, ο συντελεστής του πρόσθετου φόρου κυμαίνεται από 13% έως και 30%.

– Ο φόρος της ρύθμισης θα πρέπει να πληρωθεί εντός 30 ημερών ή να ρυθμιστεί σε έως και 24 δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση

– Ο φορολογούμενος που υπάγεται στη ρύθμιση απαλλάσσεται από τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις και πρόσθετους φόρους καθώς και από τυχόν ποινικές ευθύνες για φοροδιαφυγή.

– Τα στοιχεία που δηλώνονται από τον φορολογούμενο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη φορολογική διοίκηση για πρόκληση νέου φορολογικού ελέγχου

Με δεδομένο ότι ο ανώτερος φορολογικός συντελεστής που ίσχυε τα τελευταία χρόνια ήταν 45%, ο φόρος μαζί με τον πρόσθετο φόρο και την προσαύξηση μπορεί να φθάσει τελικά ακόμη και στο περίπου 62% του ποσού που αποκαλύπτεται οικειοθελώς από τον φορολογούμενο.

Πώς θα χτίζεται το αφορολόγητο

Το νομοσχέδιο συνδέει το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος με τη χρήση πλαστικού χρήματος. Έτσι, από το 2017, όσοι έχουν εισόδημα ώς 10.000 ευρώ, για να δικαιούνται το αφορολόγητο θα πρΈπει να πραγματοποιήσουν δαπάνες με τη χρήση κάρτας για το 10% του εισοδήματος τους. Για εισοδήματα απο 10.001 έως 30.000 ευρώ, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 15%, και για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, σε 20% και μέχρι ποσού 30.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που οι δαπάνες μέσω καρτών υπολείπονται του προβλεπόμενου ποσοστού δαπανών για το αφορολόγητο, τότε επι της διαφοράς θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%.

Για όσους εξαιρεθούν απο την υποχρεωτική χρήση καρτών, θα πρέπει να προσκομίσουν ανάλογης αξίας αποδείξεις αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Τί θα ισχύει για τις ιατρικές δαπάνες

Σε ό,τι αφορά τις ιατρικές δαπάνες, θα λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό των δαπανών για το αφορολόγητο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με χρήση κάρτας ή με άλλο μέσο ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ακόμη, προβλέπεται διαδικασία κληρώσεων για τους φορολογούμενους που θα κάνουν δαπάνες με τη χρήση κάρτας. Θεσπίζεται ανώτατο ποσό που θα μπορεί να διαθέτει το υπουργείο Οικονομικών σε ετήσια βάση για το σκοπό αυτόν, στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επιχειρηματίες πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές με την αναγραφή στην είσοδο και στο ταμείο αναφορικά με την αποδοχή της χρήσης καρτών. Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθίσταται υποχρεωτική η χρήση πλαστικού χρήματος ή άλλου μέσου ηλεκτρονικών πληρωμών για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, έναντι 1.500 ευρώ σήμερα.

Τέλος, παρατείνεται για ένα χρόνο η προθεσμία παραγραφής υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία.

imerisia.gr