Δέκα ανατροπές σε φόρους και ελέγχους

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι όσοι χρωστούν πολλούς φόρους στο δημόσιο σύντομα θα δουν το όνομά τους μαζί με το ύψος της οφειλής στο διαδίκτυο. Ήδη η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει αποστείλει χιλιάδες σχετικά ειδοποιητήρια παρέχοντας προθεσμία έως το τέλος του μήνα σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

Με διατάξεις νομοσχεδίου τις οποίες ετοίμασε το οικονομικό επιτελείο και περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Τρύφωνα Αλεξιάδη για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα, στο κάδρο της διαπόμπευσης μπαίνουν και όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και ευρύτερα όλοι οι οφειλέτες του δημοσίου με χρέη άνω των 300.000 ευρώ.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου άλλωστε, έρχονται αλλαγές στους επανελέγχους, τροποποιείται ισχύουσα διάταξη για τη δυνατότητα φορολογικών ελέγχων στα σπίτια των φορολογουμένων (ισχύει από το 2013), ανοίγει ο δρόμος για επιβολή προστίμων σε όσους έχουν πειράξει τις ταμειακές τους μηχανές και επιβάλλεται φόρος στα θερμαινόμενα τσιγάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Μαύρες λίστες. Καθίσταται υποχρεωτική η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν οι οφειλές προς το δημόσιο υπερβαίνουν τα 300.000 ευρώ αλλά οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι μικρότερες των 300.000 ευρώ τότε θα δημοσιοποιούνται μόνο οι πρώτες και το αντίστροφο.

2. Φοροέλεγχοι στο σπίτι. Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι για το επιτρεπτό του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου απαιτείται για την είσοδο, πέραν της εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα (η οποία προβλέπεται ήδη) και παρουσία δικαστικού λειτουργού.

3. Επανέλεγχοι. Αποσαφηνίζεται ότι για τη διενέργεια επανελέγχου, τα νέα στοιχεία απαιτείται να είναι σε κάθε περίπτωση επιβαρυντικά και όχι στοιχεία που θα μειώνουν τη φορολογική οφειλή η οποία προσδιορίστηκε κατά τον αρχικό έλεγχο. Παράλληλα τροποποιείται η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου στον φορολογούμενο.

4. Παροχή πληροφοριών για φορολογούμενους σε τρίτους. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών των φορολογούμενων για τον καθορισμό διατροφής ανιόντων και κατιόντων καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και σε υπαλλήλους του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης καθώς και στα πρόσωπα και τα όργανα που διενεργούν ελέγχους δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Εισάγονται όμως αυστηρές κυρώσεις για την παραβίαση της διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης από τους υπαλλήλους που υποχρεούνται να το τηρούν.

5. Πειραγμένες ταμειακές. Προβλέπεται η επιβολή προστίμων για τη με οποιοδήποτε τρόπο επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) για την έκδοση στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση μη εγκεκριμένου ΦΗΜ και για την έκδοση δελτίων και αποδείξεων από τον Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών- Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται για παραβάσεις από 1-1-2016 και εφεξής.

6. Θερμαινόμενα τσιγάρα. Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τα κλασσικά τσιγάρα προβλέπεται και η επιβολή ενός νέου φόρου- σε ένα προϊόν το οποίο δεν έχει λανσαριστεί ακόμα στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για το θερμαινόμενο τσιγάρο, στο οποίο ο καπνός ο οποίος θα χρησιμοποιείται θα επιβαρύνεται με φόρο 156,7 ευρώ ανά χιλιόγραμμα καθαρού βάρους μείγματος καπνού.

7. Εισαγόμενα αυτοκίνητα. Για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη, η πρώτη ταξινόμηση ενός οχήματος στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε/ΕΟΧ. Με τον τρόπο αυτό παύει να ισχύει διακριτική μεταχείριση, σε βάρος των οχημάτων που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα με πρώτη ταξινόμηση σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε και του ΕΟΧ ενώ εισάγεται και αντικειμενικότερο κριτήριο ως προς την παλαιότητα ενός οχήματος.

8. Τέλος τα πρόστιμα για καθυστερημένη δήλωση γάμου. Δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής, ως προς τα προσωπικά στοιχεία φορολογουμένων φυσικών προσώπων, όπως ημερομηνία γάμου, διάστασης, θανάτου κ.λπ., τα οποία ούτως ή άλλως δηλώνονται προκειμένου ο φορολογούμενος να προβεί σε συναλλαγή με τη Φορολογική Διοίκηση. Επιπλέον αυξάνεται από δέκα σε τριάντα ημέρες, η προθεσμία εντός της οποίας ο φορολογούμενος υποχρεούται να δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση μεταβολές στις πληροφορίες που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή του.

9. Διευκόλυνση ελέγχων. Ήδη στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών προβλέπεται ρητά η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης στην περίπτωση ελέγχου από το γραφείο, να ζητά από το φορολογούμενο την προσκόμιση των βιβλίων, στοιχείων και λογιστικών αρχείων. Με νέα διάταξη δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, να καθορίζει με απόφασή του ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις καθώς και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τον έλεγχο, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

10. Ηλεκτρονικό τελωνείο. Η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τελωνειακές υπηρεσίες στους δικαιούχους είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με εντολή μεταφοράς με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου στην Τράπεζα της Ελλάδος το οποίο φέρει ηλεκτρονική υπογραφή.

euro2day.gr