Πόσα περισσότερα θα πληρώσουν οι επαγγελματίες

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών θεσπίστηκαν με το φορο-ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Άλλαξε η φορολογική κλίμακα ενώ θεσπίστηκε και νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης.

Η νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η ίδια που ισχύει από τα φετινά εισόδημα και για τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες αλλά χωρίς την έκπτωση φόρου δηλαδή χωρίς την παροχή αφορολόγητου ορίου.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα κλίμακα με την οποία θα φορολογηθεί το εισόδημα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 έχει ως εξής:

Εισόδημα            Φορ. Συντελεστής

0 – 20.000                         22%

20.001 – 30.000               29%

30.001 – 40.000               37%

40.001 και άνω                 45%

Αλλάζει και η κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Η νέα κλίμακα λειτουργεί όπως και η βασική κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος δηλαδή με φόρο ανά κλιμάκιο. Η νέα κλίμακα έχει ως εξής:

Εισόδημα            Συντελεστής εισφ. αλληλεγγύης

0-12.000                               0%

12.001-20.000                    2,2%

20.001-30.000                    5,00%

30.001-40.000                    6,50%

40.001-65.000                    7,50%

65.001-220.000                  9,00%

220.001 και άνω               10,00%

Από τις παραπάνω αλλαγές προκύπτουν νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 32.000 ευρώ αλλά και ελαφρύνσεις για όσους έχουν χαμηλότερο εισόδημα από αυτό το όριο. Ωστόσο και αυτές οι ελαφρύνσεις ακυρώνονται και μετατρέπονται σε επιβαρύνσεις αν υπολογιστεί η αύξηση τω ασφαλιστικών εισφορών. Αναλυτικά ο νέος χάρτης των αλλαγών στο φορολογικό βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών έχει ως εξής:

 

Εισόδημα Φόρος και εισφορά αλληλεγγύης 2015 Φόρος και εισφορά αλληλεγγύης 2016 Διαφορά φόρου 2015-2016
       
5000 1300 1100 -200
6000 1560 1320 -240
8000 2080 1760 -320
10000 2600 2200 -400
11000 2860 2420 -440
12000 3120 2640 -480
13000 3471 2882 -589
14000 3738 3124 -614
15000 4005 3366 -639
16000 4272 3608 -664
17000 4539 3850 -689
18000 4806 4092 -714
19000 5073 4334 -739
20000 5340 4576 -764
25000 6850 6276 -574
30000 8220 7976 -244
35000 9800 10151 351
40000 11200 12326 1126
45000 12600 14901 2301
50000 14000 17526 3526
60000 18700 22826 4126
70000 22400 28151 5751
80000 26100 33551 7451
90000 29800 38951 9151
100000 35500 44351 8851

 

www.capital.gr