«Ανοίγουν» οι προσκλήσεις των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Η παρουσίαση των νέων προγραμμάτων έγιναν από τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, την αναπληρώτρια υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα νέα προγράμματα στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης και να ανακοπεί το κύμα φυγής των νέων ανθρώπων από τη χώρα.

Όλοι οι φάκελοι θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr ενώ η επιλεξιμότητα των δαπανών ταυτίζεται με την ημερομηνία προκήρυξης των προσκλήσεων. Μάλιστα, δεν θα τηρηθεί προτεραιότητα, καθώς όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν μαζί, ενώ παράλληλα δεν θα απαιτείται εγγυητική επιστολή για τις προκαταβολής. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από τον Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος δεν έχει ακόμα ιδρυθεί…

Στις 8 Μαρτίου θα προκηρυχτεί η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι πτυχιούχοι και αυτοαπασχολούμενοι που ήδη ασκούν συναφή ειδικότητα.

Η επιδότηση αφορά τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητα τους.

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 25.000 έως 50.000 ευρώ (τα αυξημένα ποσά είναι για συνεργατικά σχήματα) και θα καλύπτεται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Στις 17 Μαρτίου ανοίγουν οι προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Αφορά ανέργους και ατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών που είναι ενεργοί επιτηδευματίες.

Επιδοτούνται δράσεις που εντάσσονται στους 8 στρατηγικούς τομέας (μέσα και η αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων) και με ποσό από 15.000 έως 60.000 ευρώ. Επιλέξιμες δαπάνες είναι η αγορά εξοπλισμού, λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις, μισθοί κλπ.

Στις 29 Μαρτίου ανοίγει η ηλεκτρονική υποβολή του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών». Σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις τουρισμού. Επιδοτούνται με ποσό από 15.000 έως 150.000 ευρώ για διάφορες δαπάνες.

Στις 7 Απριλίου προκηρύσσεται το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές».

Αφορά υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στον αγροδιατροφικό τομέα.Το ποσό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 200.000 ευρώ και καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικου.

Επιδοτούνται κτήρια, μηχανήματα εξοπλισμός, πιστοποίηση συστημάτων ασφαλείας, δαπάνες τεχνικής υποστήριξης, συμπράξεις επιχειρήσεων, μισθολογικό κόστος.

Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη ο στόχος των προγραμμάτων είναι η εξωστρέφεια, η καινοτομία και η άντληση περισσότερων πόρων και πως θα κινηθεί σε τρεις άξονες: Στη διασφάλιση των κοινοτικών πόρων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και τη στήριξη της καινοτομίας και ταυτόχρονα την προώθηση καινοτομιών.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι μεγάλο ρόλο θα παίξουν τα ποιοτικά πλέον χαρακτηριστικά, η αναβάθμιση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τρίτον να δοθεί έμφαση στον τουρισμό.

NEWMONEY.GR