Κατασχέσεις με συνοπτικές διαδικασίες για οφειλές άνω των 70.000 ευρώ

Σε κατασχέσεις «εξπρές» για τους οφειλέτες του Δημοσίου με χρέη άνω των 70.000 ευρώ προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σε διάστημα το πολύ 7 ημερών η εφορία θα «σηκώνει» από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τα οφειλόμενα στο ελληνικό Δημόσιο ή τμήμα αυτών. Συγκεκριμένα, θα δίνει εντολή στις τράπεζες βάσει της οποίας θα δεσμεύονται οι λογαριασμοί και εν συνεχεία τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα θα κατάσχονται μέχρι το ύψος της οφειλής (εκτός και αν πρόκειται για μισθούς και συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ).

Σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο, το σχέδιο των «εξπρές» κατασχέσεων προβλέπει τα εξής:

• Το υπουργείο Οικονομικών θα αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις τράπεζες όλης της χώρας τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων με χρέη άνω των 70.000 ευρώ και θα ζητάει σχετική ενημέρωση.

• Τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον εντοπίζουν οφειλέτες, υποχρεούνται στην αυθημερόν δέσμευση των χρημάτων που είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής (εκτός και αν πρόκειται γα μισθούς και συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ).

• Μετά την παρέλευση δύο ημερών η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώνεται σχετικά με το ποσό που έχει δεσμευθεί και εντός 5 ημερών θα κατάσχει το σχετικό ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση η τράπεζα θα αποδεσμεύει το ποσό.

Υπενθυμίζεται ότι με το πρόσφατα ψηφισθέν νέο πρόγραμμα επέρχονται αλλαγές στο ύψος του ακατάσχετου ποσού. Το κατώτατο όριο του ακατάσχετου μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων (το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών) μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία θα προβαίνει στην κατάσχεση των οφειλών εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, μειώνεται στα 1.250 ευρώ το κατώτατο όριο ακατάσχετου των καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα, σε ατομικό ή  κοινό λογαριασμό, το οποίο ρητά ορίζεται ότι υπολογίζεται ανά μήνα, ενώ αποκλείεται σωρευτικός υπολογισμός αυτού σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του μήνα.

forologikanea.gr