Ρύθμιση για κόκκινα δάνεια – Split στα κόκκινα δάνεια στέγης και μικρομεσαίων-

Ερχεται μπαράζ ρυθμίσεων από τις τράπεζες για τα προβληματικά στεγαστικά και δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις, με σπάσιμό τους και πάγωμα του 50% για μια 5ετία. Το σχέδιο έχει την έγκριση των θεσμών. Ποιους αφορά, πώς θα γίνει.

Έτοιμες είναι οι τράπεζες και οι αρμόδιες αρχές, Τράπεζα της Ελλάδος και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να αντιμετωπίσουν με μπαράζ επιθετικών ρυθμίσεων τα κόκκινα και προβληματικά δάνεια τόσο στον τομέα της στεγαστικής πίστης όσο και στο κομμάτι των χορηγήσεων προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι η λύση, η οποία έχει αποφασισθεί για τα κόκκινα δάνεια των δύο αυτών κατηγοριών είναι το σπάσιμο (spit) του δανείου στην μέση, όπου το 50% θα εξυπηρετείται και το υπόλοιπο 50% θα παγώσει για 5 χρόνια.

Το φαινόμενο αναμένεται να πάρει διαστάσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και το σχέδιο έχει λάβει την έγκριση των θεσμών.

Από την παλέτα των λύσεων δεν λείπει και το κούρεμα δανείων με την διάφορα όμως ότι θα αφορά στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δε διαφαίνεται κανένα ενδεχόμενο αποπληρωμής εξαιτίας της χρόνιας αδυναμίας του δανειολήπτη να αντεπεξέλθει. Με βάση τις πληροφορίες του Euro2day.gr το split αφορά στεγαστικά δάνεια συνολικής αξίας ύψους 8-10 δισ. ευρω και 3 δισ. ευρω δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρησεων.

Πως θα γίνει

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το σχέδιο δεν είναι στα χαρτιά αλλά εχει γίνει όλη η απαραίτητη προεργασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από το τέλος του έτους. Ενισχυτικά στο έργο των τραπεζών δρα η λεπτομερείς καταγραφή από την Τράπεζα της Ελλάδος που στα μέσα Οκτωβρίου θα παρουσίασει την έκθεση, στην οποία θα υπάρξει κατηγοριοποίηση των επισφαλών δανείων. Την ίδια περίοδο θα δοθεί στην δημοσιότητα και ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται με ακρίβεια, τα βήματα της μεδόδου του split.

Ποιούς όμως θα αφορά η λύση του σπασίματος του δανείου; Πρόκειται, για τα στεγαστικά και τα δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, τα οποία είναι προβληματικά λόγω καθυστέρησης στην αποπληρωμή αλλά ο κάτοχος τους είναι οικονομικά βιώσιμος παρά το πλήγμα που έχει δεχθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα κριτήρια, εφόσον ο δανειολήπτης διαθέτει εισόδημα, το οποίο όμως έχει μειωθεί, τότε οι τράπεζες θα του προτείνουν το σπάσιμο του δανείου στα δύο και την συνέχιση της αποπληρωμής του μισού, τουλάχιστον για τα επόμενα 5 έτη.

“Στο χρονικό διάστημα της πενταετίας θα ελέγχεται η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Εφόσον υπάρξει είτε αύξηση του εισοδήματος του είτε άνθηση της επιχείρησης τότε στην πενταετία θα επανεξεταστεί αν είναι σε θέση να πληρώσει ολόκληρο ή μέρος του 50% που θα έχει έως τότε παγώσει”, τονίζει στο Euro2day.grρ αρμόδια τραπεζική πηγή και προσθέτει: “στην περίπτωση που μετά το πέρας της πενταετίας δεν έχουν βελτιωθεί η οικονομική και εισοδηματική κατάσταση του δανειολήπτη τότε θα εξετασθούν άλλες λύσεις και μεταξύ αυτών και το κούρεμα του μισού του δανείου”.

www.euro2day.gr