Τον Σεπτέμβριο θα καταβληθεί και φέτος το 20αρικο ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων

Είκοσι ευρώ ανά εργαζόμενο θα πρέπει να πληρώσουν οι επιχειρήσεις και φέτος για 
τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του
ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ..

Η καταβολή θα γίνει με την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μηνός Αυγούστου.
Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών 
εισπρακτέων εισφορών υπέρ Ο.Ε.Ε. από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ το οποίο υποχρεούται να 
αποδίδει άμεσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των θερινών 
κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους. Μετά τα παραπάνω, στους υπόχρεους 
εργοδότες γνωστοποιείται με μήνυμα κατά την υποβολή της Α.Π.Δ., στο αποδεικτικό 
παραλαβής, ότι « η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση 
εξαρτημένης  εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες 
Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού 
Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με 
τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2015 ».
Διευκρινίζεται ότι για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει άλλη υποχρέωση 
(υποβολή Α.Π.Δ. για την εν λόγω εισφορά) καθώς η απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε 
Κεντρικό Επίπεδο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς καμία ενέργεια
 από πλευράς εργοδοτών και σύμφωνα με στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής
 περιόδου 8/2015.

Πηγή:  www.taxheaven.gr