Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα ξεκινήσει η εφαρμογή των διατάξεων για το νέο καθεστώς του ΦΠΑ

Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα ξεκινήσει η εφαρμογή των διατάξεων για το νέο καθεστώς του ΦΠΑ, προκειμένου, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.
Νωρίτερα την Πέμπτη, με επείγουσα εγκύκλιο η ΓΓΔΕ κοινοποίησε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες τις διατάξεις για τους νέους συντελεστές ΦΠΑ και τις μετατάξεις προϊόντων που επέρχονται.