Φορολογικές δηλώσεις 2015: Οδηγός για τη σωστή υποβολή

Ο 40 σέλιδος εικονογραφημένος και αναλυτικός οδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις που συνέταξε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ. Αποσκοπεί να ενημερώσει για τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα των οθονών της εφαρμογής.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση, την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών εξέδωσε οδηγό για την ορθή χρήση της εφαρμογής υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο 40σέλιδος εικονογραφημένος και αναλυτικός οδηγός που συνέταξε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. αποσκοπεί να ενημερώσει τους πολίτες για τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα των οθονών της εφαρμογής, ερμηνεύει και επεξηγεί τα επίμαχα σημεία ως προς τη χρήση της, για την υποβολή του εντύπου Ε1 και των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3 – όταν υπάρχει υποχρέωση.

Ο οδηγός έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr

www.euro2day.gr