Ποιοι επιβαρύνονται με την νέα κλίμακα της έκτακτης εισφοράς

Απευθείας μείωση στο πραγματικό τους εισόδημα θα έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι με υψηλές συντάξεις λόγω της αύξησης της εισφοράς αλληλεγγύης. Το βασικό σενάριο για την αύξηση της εισφοράς, για το οποίο έγραψε χθες το Capital.gr,  προβλέπει ότι οι συντελεστές θα αυξηθούν και το ίδιο θα γίνει και στα κλιμάκια. Ειδικότερα, σύμφωνα με το τελικό σχέδιο της εισφοράς, αυτή θα έχει την εξής μορφή:

-έως 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα ο συντελεστής παραμένει 0%
-από 12.001 έως 20.000 παραμένει 0,7%
-από 20.001 έως 30.000 παραμένει 1,4%
-από 30.0001 έως 50.000 αυξάνεται από το 1,4% στο 2% (οι φορολογούμενοι αυτού του κλιμακίου ουσιαστικά χάνουν την έκπτωση 30% που είχε ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου)

-από 50.001 έως 100.000 ο συντελεστής αυξάνεται από 2,1% σε 4%
-από 100.001 έως 500.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται από 2,8% σε 6% και
από 500.001 και πάνω αυξάνεται από 2,8% σε 8%.

Με τις αλλαγές αυτές οι μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000 ευρώ και πάνω που σημαίνει περίπου 20.000 ευρώ καθαρά και πάνω, δηλαδή περίπου 1.600 ευρώ μηνιαίως καθαρά.

Παραδείγματα επιβάρυνσης
1.       Ένας μισθωτός έχει ετήσιο εισόδημα 35.000 ευρώ. Με το σημερινό καθεστώς επιβαρύνεται με εισφορά αλληλεγγύης ύψους 490 ευρώ. Με την αύξηση που έρχεται θα επιβαρύνεται με 700 ευρώ, δηλαδή 210 ευρώ περισσότερα.

2.       Ένας συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 32.000 ευρώ επιβαρύνεται σήμερα με εισφορά ύψους 448 ευρώ. Με την αύξηση θα του χρεωθεί συνολική εισφορά ύψους 640 ευρώ, δηλαδή 192 ευρώ περισσότερα.

3.       Ένας ιδιοκτήτης ακινήτων είχε εισόδημα από ενοίκια ύψους 40.000 ευρώ. Με την υφιστάμενη κλίμακα της εισφοράς επιβαρύνεται με ετήσια εισφορά ύψους 560 ευρώ. Με την αύξηση των συντελεστών θα κληθεί να πληρώσει 800 ευρώ, δηλαδή 240 ευρώ περισσότερα.

4.       Ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει ετήσιο εισόδημα 80.000 ευρώ. Με τους σημερινούς συντελεστές επιβαρύνεται με ετήσια εισφορά 1.680 ευρώ. Με την αύξηση των συντελεστών θα κληθεί να πληρώσει 3.200 ευρώ, δηλαδή 1.520 ευρώ περισσότερα.

Πώς υπολογίζεται

Η εισφορά υπολογίζεται επί του συνόλου του εισοδήματος και όχι κλιμακωτά όπως ισχύει για το φόρο εισοδήματος. Έτσι, ο φορολογούμενος που έχει ετήσιο εισόδημα 55.000 ευρώ καταβάλει εισφορά 5% επί του συνόλου του εισοδήματος.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι οι αυξημένοι συντελεστές θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015 και θα τεθούν σε εφαρμογή, όσον αφορά την παρακράτηση από μισθούς και συντάξεις, από την 1η Ιουλίου ή την 1η Αυγούστου.

capital.gr