Τι να προσέξετε στη φετινή δήλωση

Ξεκίνησε και φέτος, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, η περίοδος υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου να υποβάλλουν τη δήλωση, αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση. Και αυτό διότι οι περίπου έξι εκατομμύρια υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης θα πρέπει να στριμωχτούν μέσα στις επόμενες 45 ημέρες, πράγμα ανθρωπίνως αδύνατον και για τους ίδιους και για τους φοροτεχνικούς τους.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης

Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση είναι:

-οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποκτούν οποιοδήποτε πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

-όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές εισοδήματος στην Ελλάδα.

-δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση οι κάτοικοι εξωτερικού εφόσον δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας. Έτσι, δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση εφόσον διαθέτουν δευτερεύουσα κατοικία ή αυτοκίνητο στην Ελλάδα.

-υποχρεωμένα να υποβάλλουν φορολογική δήλωση είναι και τα ενήλικα τέκνα εφόσον αποκτούν εισόδημα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και αν δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη από τον γονέα τους (π.χ. φοιτητές).

Τα SOS

– Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί η δήλωση να υποβληθεί χειρόγραφα.

– Υποχρεωτικά με χειρόγραφο τρόπο θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση από του κληρονόμους για θανόντες.

-Η καταβολή του φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου με έκπτωση 2% ή σε τρείς διμηνιαίες δόσεις (τέλος Ιουλίου, τέλος Σεπτεμβρίου, τέλος Νοεμβρίου).

-Οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από ακίνητα ή επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει πριν συμπληρώσουν το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Ε1), να συμπληρώσουν τα συνοδευτικά έντυπα Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων) και Ε3 (πληροφοριακά στοιχεία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας). Μάλιστα τα στοιχεία που συμπληρώνουν σε αυτά τα έντυπα μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1.

-Στη δήλωση δηλώνεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

-Δηλώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα του φορολογούμενου, ακόμη και αυτά που απαλλάσσονται της φορολογίας ή έχουν ήδη φορολογηθεί με ειδικό τρόπο.

-Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, καθώς και οι σχετικοί φόροι που έχουν παρακρατηθεί έχουν προσυμπληρωθεί αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Το ίδιο ισχύει και για το εισόδημα από τόκους που έχει αποκτηθεί από τους φορολογούμενους στην Ελλάδα.

-Σύντομα πρόκειται να εμφανιστούν αυτόματα και τα ποσά που έχουν καταβάλει οι φορολογούμενοι για εξυπηρέτηση δανείων.

capital.gr