Εφορία: Ποιοι κερδίζουν «οικειοθελή περαίωση» χωρίς πρόστιμα

Έτοιμες οι διατάξεις για τη νέου τύπου περαίωση φορολογικών «αμαρτιών» του παρελθόντος. Για ποιους φόρους το υπουργείο Οικονομικών θα διαγράφει πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις. Οι εξαιρέσεις και τι ισχύει για τις πληρωμές.

Προ των πυλών βρίσκεται μία ακόμα ευκαιρία για… αμελείς φορολογούμενους να πληρώσουν μόνο το φόρο για κάθε αμαρτία απόκρυψης εισοδημάτων στο παρελθόν, χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις.

Το σχέδιο «οικειοθελούς συμμόρφωσης» είναι έτοιμο και εναπόκειται στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών πότε θα κατατεθεί στη Βουλή. Πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι περιλαμβάνεται στην πρώτη δέσμη φορολογικών παρεμβάσεων, με στόχο να μπει γρήγορα ζεστό χρήμα στα ταμεία.

Η βασική διαφορά σε σχέση με τις κλασικές περαιώσεις του παρελθόντος είναι ότι αυτήν τη φορά το υπουργείο δεν θα ζητήσει ένα φόρο fix ανάλογα με τον τζίρο ή το πλήθος των χρήσεων, αλλά μόνο το φόρο που αναλογούσε στο εισόδημα το οποίο δεν δηλώθηκε πλήρως ή μερικώς.

Το υπουργείο θα δέχεται τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις, για όσα χρόνια πίσω θέλει ο κάθε φορολογούμενος, αλλά με καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Στο project της οικειοθελούς συμμόρφωσης σχεδιάζεται να ενταχθούν:

1. Φορολογικές δηλώσεις για κάθε εισόδημα που αποκτήθηκε έως και τις 31-12-2014.

2. Αρχικές ή συμπληρωματικές συγκεντρωτικές καταστάσεις.

3. Αρχικές ή τροποποητικές δηλώσεις ΦΠΑ των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει έως τις 31-12-2014.

4. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων, φόρος αυτόματου υπερτιμήματος, τέλος συναλλαγής ακινήτων, φόρος κληρονομιών -δωρεών- γονικών παροχών ή προικών, κερδών από τυχερά παιχνίδια.

5. Ειδικό τέλος ακινήτων για off shore εταιρείες.

6. ΦΜΑΠ φυσικών και νομικών προσώπων.

7. Δηλώσεις αποθεμάτων.

8. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και δηλώσεις Intrastat.

9. Δηλώσεις υπεραξίας μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας.

10. Φόρος κύκλου εργασιών, φόρος ασφαλίστρων, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.

11. Τέλη χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

12. Φόροι που παρακρατούνται ή πρακαταβάλονται.

13. Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ και εισφορά υπέρ δακοκτονίας.

14. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κα ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών.

15. Οποιοσδήποτε άλλος φόρος, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Από την οικειοθελή συμμόρφωση εξαιρούνται φορολογικές δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται με επιφύλαξη ή αφορούν ζημίες, δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 και κατ’ επέκταση το χαράτσι ακινήτων και ο ΕΝΦΙΑ. Όσον αφορά την πληρωμή των φόρων, ορίζεται ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης το φόρο που αναλογούσε στο έτος απόκτησης του εισοδήματος.

Στις καινοτομίες της ρύθμισης, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη ότι στο πρόγραμμα οικειοθελούς συμμόρφωσης ο φορολογούμενος θα μπορεί να ενταχθεί ακόμα και αν του έχει επιδοθεί φύλλο ελέγχου.

Οι προωθούμενες διατάξεις ορίζουν ότι κατά παρέκκλιση των ισχυόντων «οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε υπόχρεους για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί η σχετική εντολή ελέγχου κατά την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου». Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η σχετική εντολή ελέγχου έχει ήδη επιδοθεί, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις μόνο για περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων και συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών, μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα μπορεί να ακυρωθεί μέσω της οικειοθελούς συμμόρφωσης ο έλεγχος επιχειρήσεων ο οποίος διενεργείται από τα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του ΣΔΟΕ για βαριές υποθέσεις οι οποίες μένει να διευκρινιστούν επακριβώς με τις κλασικές εγκυκλίους.

www.euro2day.gr