Υπολογίστε πόσο φόρο θα πληρώσετε φέτος για τα ενοίκια

Με συντελεστή φόρου αυξημένο από το 10% στο 11% θα φορολογηθούν όλα τα εισοδήματα από ακίνητα (ενοίκια, τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση, ιδιοχρησιμοποίηση κ.λπ.) που θα δηλώσουν φέτος οι φορολογούμενοι για το 2014. Ταυτόχρονα όμως οι φορολογούμενοι αυτοί δεν θα πληρώσουν φέτος συμπληρωματικό φόρο 1,5%-3% επί των εισοδημάτων αυτών.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από φέτος:

1) Ο συντελεστής φορολόγησης για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από ακίνητα αυξάνεται από 10% σε 11%. Το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από ακίνητα πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ εξακολουθεί να φορολογείται με 33%.

2) Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος που επιβαλλόταν με συντελεστή 1,5% στα εισοδήματα τα οποία προέρχονταν από εκμισθώσεις κατοικιών μέχρι 300 τ.μ. και με συντελεστή 3% στα εισοδήματα που προέρχονταν από εκμισθώσεις κατοικιών άνω των 300 τ.μ. και σε όλα τα εισοδήματα από εκμισθώσεις κτισμάτων επαγγελματικής στέγης.

3) Σε φόρο εισοδήματος υπόκειται φέτος για πρώτη φορά και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση αγροτεμαχίου, αγρού, βοσκοτόπου και κάθε άλλης εδαφικής έκτασης εκτός σχεδίου. Το τεκμαρτό αυτό εισόδημα θα υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

4) Εξαιρείται από το φόρο εισοδήματος το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση

Πόσο φόρο θα πληρώσετε για τα ενοίκια

http://www.money-money.gr/tool/poso-foro-tha-plirosete-gia-ta-enikia/127

www.money-money.gr