Πως θα απεικονίσουν τα μπλοκάκια τα εισοδήματα στα φορολογικά έντυπα

Οι φορολογούμενοι επιτηδευματίες που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως επιτηδευματίες.

Συμπληρώνουν το βιβλίο εσόδων – εξόδων τους, καταθέτουν κανονικά περιοδικές δήλωση ΦΠΑ, βεβαίως μπορούν να συμψηφίζουν τον ΦΠΑ εισροών και δαπανών , έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών κ.λπ.

Έχουν ακόμη την παρακράτηση του φόρου 20%, αν ανήκουν στην κατηγορία των τέως ελεύθερων επαγγελματιών.
Απλά τα εισοδήματα τους , αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωση (στ) της παραγράφου (2) του άρθρου 12 του νόμου 4172/2013, θεωρούνται ως εισοδήματα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.

www.newmoney.gr