Δείτε αν σας πιάνουν φέτος τα τεκμήρια διαβίωσης

Περισσότερο φόρο θα πληρώσουν φέτος όσοι φορολογούμενοι πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων, αφού η εφορία θα αθροίσει το «τεκμαρτό» εισόδημα που προκύπτει από την πρώτη κατοικία, το αυτοκίνητο, τα δίδακτρα και πολλά άλλα, θα προσθέσει όλα τα ποσά που ξοδεύτηκαν για για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, (από σπίτια έως μετοχές και επιχειρήσεις), καθώς και ένα εφάπαξ ποσό 3.000-5.000 ευρώ.

Εάν το τεκμαρτό εισόδημα είναι υψηλότερο από εκείνο που δηλώνετε, τότε θα πληρώσετε φόρο με βάση το τεκμαρτό, παρότι το εισόδημα αυτό είναι θεωρητικό.

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες:

Πόσο είναι το τεκμήριο της κατοικίας, ανάλογα με το εμβαδόν και την τιμή ζώνης

Πόσο είναι το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα, ανάλογα με το έτος κυκλοφορίας

Πόσο είναι το τεκμήριο για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, για μηχανοκίνητα σκάφη με καμπίνα και για ιστιοφόρα σκάφη

Πόσο είναι το τεκμήριο για τις πισίνες

Δείτε τους 14 τρόπους για να πολεμήστε τα τεκμήρια

 

Πότε πληρώνετε και πόσο

Εάν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου είναι μικρότερο από το συνολικό τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο θα έχει προσδιοριστεί από το άθροισμα των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε η διαφορά που θα προκύψει θα φορολογηθεί:
– ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με συντελεστή 26%, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητη περιουσία ή και κινητές αξίες
– ως εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα με συντελεστή 13%, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από γεωργική δραστηριότητα
– ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των δηλωθέντων εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή εφόσον δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ το κρινόμενο φορολογικό έτος.

money-money.gr