Φόρος ακόμη και στα ανείσπρακτα ενοίκια- Σοκ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων

Αντιμέτωποι με ένα τσουχτερό χαράτσι βρίσκονται πλέον χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και μάλιστα και εισοδήμα που δεν εισέπραξαν και κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να εισπράξουν ποτέ. Και αυτό διότι η διαδικασία εκχώρησης στο δημόσιο των ενοικίων που δεν έχουν εισπραχθεί έχει καταργηθεί από το τέλος του 2013, ταυτόχρονα με την κατάργηση του προηγούμενου κώδικα φορολογίας εισοδήματος (νόμος 2238/94) και πλέον από την 1η Ιανουαρίου ισχύει ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος (νόμος 4172/13). Το τι θα ίσχυε για τα ανείσπρακτα μισθώματα ήταν “γκρίζα ζώνη” για τη φορολογική νομοθεσία. Ξεκαθαρίστηκε τελικά με αρνητικό τρόπο για τους φορολογούμενους μέσω μιας εφαμοστικής εγκυκλίου που εξέδωσε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Στη εγκύκλιο ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι “το εισόδημα αυτό αποκτάται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την είσπραξή του ή μη, εφόσον έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του και με την προϋπόθεση ότι ο εκμισθωτής αποξενώνεται από τη χρήση του ακινήτου…”. Με πιο απλά λόγια το εισόδημα από ενοίκια θεωρείται εισόδημα ανεξάρτητα από το αν αυτό έχει εισπραχθεί. Έτσι, ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ανείσπρακατα ενοίκια στη φορολογική του δήλωση και να πληρώσει κανονικά το φόρο εισοδήματος που αναλογεί σε αυτά.

Η απόφαση αυτή του υπουργείου Οικονομικών που ευνοεί εισπρακτικά το δημόσιο ταμείο αλλά αδικεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται αντιμέτωποι με κακοπληρωτές, είτε δύστροπους, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας τους. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης τα απλήρωτα μισθώματα έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας και πολλοί ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν τα εισπράττουν επιβαρύνονται ακόμη και με έξοδα προκειμένου να προχωρήσουν σε έξωση των δύστροπων ενοικιαστών. Μάλιστα, επειδή υπήρχε η δυνατότητα της της εκχώρησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων στο δημόσιο πολλοί ιδιοκτήτες ήταν ελαστικοί όσον αφορά το χρόνο που κινούσαν τις διαδικασίες έξωσης, αφού δεν ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος. Τώρα που ο φόρος εισοδήματος για ανείσπρακτα μισθώματα θα πρέπει να πληρωθεί οι ιδιοκτήτες, όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποί τους, ουσιαστικά θα πιεστούν προκειμένου να κινούν συντομότερα διαδικασίες εξώσεων.