Στον αέρα οι φετινές φορολογικές δηλώσεις

Μετά το Πάσχα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς ακόμα δεν έχουν ετοιμαστεί τα έντυπα και οι απαραίτητες διευκρινιστικές εγκύκλιοι για τη ορθή συμπλήρωση τους.

Σημειώνεται ότι πέρυσι το σύστημα είχε ανοίξει εγκαίρως, πριν την 1η Φεβρουαρίου που ορίζει ο νόμος. Η εξέλιξη αυτή προβληματίζει τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών που αναζητούν εναγωνίως έσοδα, αφού η όποια καθυστέρηση στην υποβολή των δηλώσεων μεταθέτει και το χρόνο είσπραξης των πρόσθετων φόρων.

Σύμφωνα με την Ημερησία, τα έντυπα επανασχεδιάζονται, καθώς έχουν προστεθεί πολλοί νέοι κωδικοί, ενώ είναι προσαρμοσμένα στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ). Το νέο φορολογικό πλαίσιο έφερε σημαντικές αλλαγές στα εισοδήματα από μισθούς, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους καταθέσεων, υπεραξίας, ενοικίων, των εισοδημάτων των αγροτών, των παροχών σε είδος, των εισοδημάτων από την αλλοδαπή, τα οποία θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι ο νόμος 4172/2013 του νέου ΚΦΕ ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2013 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014, το υπουργείο Οικονομικών μέχρι σήμερα δεν έχει έτοιμα τα φορολογικά έντυπα στα οποία θα δηλωθούν τα εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το περασμένο έτος.

Οι αλλαγές στα έντυπα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βασικό έντυπο Ε1 έχουν προστεθεί τουλάχιστον 20 νέοι κωδικοί που αφορούν κυρίως εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα (royalties) και μερίσματα. Επίσης στο έντυπο Ε1 έχει ενσωματωθεί η φορολογία των ναυτικών (από φέτος δεν θα υποβάλλουν το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο) ενώ όσοι φορολογούμενοι, κάτοικοι Ελλάδας, διατηρούν κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού και εισπράττουν τόκους καταθέσεων, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν στην εφορία την δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα τόκων. Θα περιλάβουν τους τόκους καταθέσεων στη δήλωσή τους και στο βαθμό που δεν τους έχουν εισάγει στην Ελλάδα μέσω κάποιας τράπεζας, θα πληρώσουν τον φόρο 15% επί των τόκων, με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ορισμένοι από τους νέους κωδικούς του εντύπου Ε1 αφορούν στη φορολόγηση:

• Τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή.

• Μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης.

• Υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.).

• Εισοδήματα από δικαιώματα.

• Εισόδημα από ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες.

• Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ως ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τη σύσταση, αγορά και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας. Συνεπώς θα προστεθεί ένας ακόμα κωδικός στον πίνακα 5.

2. Δεν έχει εκδοθεί η απόφαση βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν να στέλνουν τα στοιχεία των αποδοχών των εργαζόμενων. Την ίδια απόφαση χρειάζονται και τα ασφαλιστικά ταμεία για να προχωρήσει η διαδικασία αποστολής των στοιχείων για τις συντάξεις.

Με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των στοιχείων και θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, το σύστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ανοίξει μετά το Πάσχα δηλαδή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε δυόμισι μήνες και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν έξι εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Σε περίπτωση που υπάρξει παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αυτό θα έχει αντίκτυπο στα φορολογικά έσοδα καθώς οι φόροι θα βεβαιωθούν μέσα στον Ιούλιο για να εισπραχθούν – σταδιακά – από τον Αύγουστο.

Εχουν προστεθεί νέοι κωδικοί που αφορούν εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα και μερίσματα. Επίσης έχει ενσωματωθεί η φορολογία των ναυτικών

Οσοι κάτοικοι Ελλάδας διατηρούν κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού και εισπράττουν τόκους καταθέσεων, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν στην εφορία την δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα.

www.forologikanea.gr