Εφορία: Οι αλλαγές σε ληξιπρόθεσμα χρέη & τεκμήρια

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ του ΥΠΟΙΚ για τη ρύθμιση οφειλών. Οι αλλαγές στις μηνιαίες δόσεις και τις επιβαρύνσεις. Σε ποιες περιπτώσεις καταργείται η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Τι ισχύει για τις τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Πότε χάνεται η ρύθμιση.

Όσα δίνεις, τόσα σβήνω. Η «προσφορά» του υπουργείου Οικονομικών για κούρεμα προσαυξήσεων ίσο με το κεφάλαιο ληξιπρόθεσμης οφειλής που προκαταβάλλεται, θα ισχύσει έως τις 27 Απριλίου όπως προβλέπεται στο σχετικό νομοσχέδιο το οποίο αναρτήθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση.

Στο νομοσχέδιο, με το λίφτινγκ στη ρύθμιση των εκατό δόσεων, δεν υπάρχουν μεγάλες εκπλήξεις. Προβλέπεται όμως ότι υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και την 1η Μαρτίου 2015, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Αρχικά είχε ανακοινωθεί πως θα εντάσσονταν ληξιπρόθεσμα χρέη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Η κλίμακα διαγραφής προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων γίνεται ευνοϊκότερη , η ελάχιστη μηνιαία δόση περιορίζεται σε 20 ευρώ, καταργείται η επιβάρυνση με τόκους για οφειλές εντός ρύθμισης έως 5.000 ευρώ ενώ για υψηλότερα ποσά ο ετήσιος τόκος περιορίζεται σε 3%. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπονται:

· Βελτιώσεις στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία,

· αύξηση του ορίου ληξιπρόθεσμης οφειλής από 5.000 σε 50.000 ευρώ προκειμένου το αδίκημα να επιφέρει ποινικές διώξεις

· κατάργηση των πρόστιμα 10%,20% και 30% τα οποία επιβάλλονται σήμερα σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης

· διευκολύνσεις σε σχέση με τις δηλώσεις ΦΠΑ των αγροτών

· καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε περιπτώσεις απόκτησης εισοδήματος μόνο από τόκους και ακίνητα

· επαναφορά και μάλιστα αναδρομικά του καθεστώτος που ίσχυε εως 31.12.2013 για τις εκθέσεις του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να μην αποτελούν μετά από μήνες ενδελεχούς ελέγχου, απλά δελτία πληροφοριών προς τις ΔΟΥ, αλλά να παράγουν άμεσα όλα τα έννομα αποτελέσματα που επιτρέπουν τον καταλογισμό φόρων και προστίμων.

· Συγκέντρωση του συνόλου των ακινήτων του Δημοσίου και των δημοσίων επιχειρήσεων στο ΤΑΙΠΕΔ «με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και τον ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό της αξιοποίησής τους».

Κούρεμα προσαυξήσεων

Σε δύο έως εκατό δόσεις μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015, οι φορολογούμενοι. Η ρύθμιση μετά το λίφτινγκ θα παραμείνει ενεργή έως τις 26 Μαϊου, αλλά ήδη με το σχέδιο νόμου προαναγγέλλεται ενδεχόμενη παράταση. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορεί να παραταθεί η προθεσμία κατά ένα μήνα.

Αντίθετα, ανελαστική είναι η προθεσμία της 27ης Απριλίου εντός της οποίας ισχύει η «χρυσή» προσφορά, όσα δίνεις ως προκαταβολή τόσα σου σβήνω από προσαυξήσεις. Διαγραφή κεφαλαίου εννοείται πως δεν προβλέπεται.

Για την προσφορά όσα πληρώνεις – τόσα σβήνω, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι εφόσον καταβληθεί ως προκαταβολή ποσό βασικής οφειλής τουλάχιστον το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ποσό αυτό πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Το χάρισμα προσαυξήσεων έχει και ασφαλιστικές δικλείδες. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δέκα πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα ή όλων των υπολειπόμενων δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα , βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το ποσό απαλλαγής κατά το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Πέρα από την καινοτομία της διαγραφής προσαυξήσεων στην περίπτωση προκαταβολής, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αλλάζει προς το ευνοϊκότερο η κλίμακα διαγραφής προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης ως εξής:

– Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

– από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

– από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

– από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

– από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

– από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

– από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

– από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

– από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

– από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

– από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

– από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Ελάχιστη δόση, τόκοι και πρόστιμα

Η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται από 50 ευρώ σήμερα σε 20 ευρώ, ο ετήσιος τόκος περιορίζεται από 5,6% σε 3%, η καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,25% το μήνα αλλά για πρώτη φορά δεν τρέχει καμία επιβάρυνση για οφειλές έως 5.000 ευρώ.

Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται στο πρόγραμμα της ρύθμισης, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ βασικές συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που υπάγονται στο πρόγραμμα ρύθμισης από την υπαγωγή στη ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται στο 3% ετησίως.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25%.

Στη ρύθμιση ΦΠΑ και τα χρέη που λιμνάζουν στα δικαστήρια

Η ρύθμιση αυτή τη φορά, κατ’ εξαίρεση, ανοίγει και για βεβαιωμένες οφειλές από τη φορολογική διοίκηση για τις οποίες οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια.

Μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες, οι φορολογούμενοι μπορούν να εντάξουν τις οφειλές τους στη ρύθμιση των εκατό δόσεων.

Επίσης, στη ρύθμιση του άρθρου 1, δύνανται να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι και 31.12.2014.

Στη ρύθμιση άλλωστε μπορούν να υπαχθούν και οφειλές από ΦΠΑ.

Πότε χάνεις τη ρύθμιση

Η ρύθμιση απόλλυται στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

Σε περίπτωση εξόφλησης των εναπομεινασών δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, ο οφειλέτης τυγχάνει απαλλαγής επί των εναπομεινασών ποσών των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

Κατασχέσεις

Οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων αίρονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη εφόσον καταβληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.

Σε κάθε περίπτωση για τους οφειλέτες που αδυνατούν να καταβάλλουν το ως άνω ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό καταβολής της αρχικής, βασικής, ρυθμιζόμενης οφειλή, υφίσταται η δυνατότητα περιορισμού των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων από την Φορολογική Διοίκηση, μετά από σχετικό αίτημα του φορολογούμενου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κ.Ε.Δ.Ε.

www.euro2day.gr