«Κατ’ εκτίμηση» επιβολή φόρων σε όσους δεν υποβάλουν δήλωση

Ηλεκτρονική εφαρμογή θα προχωρά στην αυτόματη βεβαίωση εκτιμώμενου φόρου για κάθε δήλωση η οποία δεν υποβλήθηκε. Το σχέδιο της ΓΓΔΕ.

Δεν υπέβαλλες φορολογική δήλωση; Δεν πειράζει. Θα σου «ράψω» ένα κοστούμι φόρου, κατά το δοκούν και μάλλον σαφώς μεγαλύτερο για να σεεξαναγκάσω να έρθεις να κάνεις δήλωση. Αυτή την πρακτική θα εφαρμόσει σύντομα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να κάνει τους φορολογούμενους τουλάχιστον να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους. Για την πληρωμή των φόρων, βλέπουμε…

Μέχρι σήμερα αν ένας φορολογούμενος δεν υποβάλλει μία οποιαδήποτε δήλωση, όταν τον εντοπίσει ο ελεγκτικός μηχανισμός το πιθανότερο είναι πως θα λάβει μια ειδοποίηση με μια ευγενική υπενθύμιση ότι «χρωστάει» δήλωση. Για κάθε μήνα που δεν υποβάλλει δήλωση τρέχουν προσαυξήσεις επί του οφειλόμενου φόρου. Επιπλέον αν δεν έχει υποβάλλει δήλωση δεν μπορεί να ρυθμίσει τυχόν χρέη του.

Σύντομα η εικόνα αυτή θα ανατραπεί. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, με την οποία θα προχωρά στην αυτόματη βεβαίωση εκτιμώμενου φόρου για κάθε δήλωση η οποία δεν υποβλήθηκε. Το ραβασάκι θα κοινοποιείται στο φορολογούμενο και ο εκτιμώμενος φόρος θα σβήνει μόνο αν υποβληθεί η συγκεκριμένη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ο πραγματικά οφειλόμενος φόρος.

Το μέτρο θα ενεργοποιηθεί το αργότερο έως το τέλος του έτους, όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ, η οποία έρχεται να κάνει πράξη το άρθρο 33 του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Το άρθρο αυτό ορίζει ότι: «Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ’ εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως».

www.euro2day.gr