Τα νέα κίνητρα στους οφειλέτες των Ταμείων – Όλη η απόφαση

Στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ οδεύει η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση η οποία προβλέπει την παροχή κινήτρων στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων έτσι ώστε αυτοί να μην μεταφέρουν τις οφειλές τους στη ρύθμιση των 72 ή 100 δόσεων αλλά να παραμείνουν στη ρύθμιση των 48 δόσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο της απόφασης όπως υπεγράφη από τον υπουργό –η δημοσίευση στο ΦΕΚ αναμένεται σήμερα ή αύριο- τα κίνητρα είναι τα εξής:

Για όσους θέλουν να διατηρήσουν την οφειλή τους στη ρύθμιση της νέας αρχής, «θα επανυπολογίζεται το συνολικό ύψος της αρχικά ενταχθείσας οφειλής στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του ν.4152/2013, παρ.ΙΑ΄υποπαρ.ΙΑ2, σύμφωνα με το σχήμα δόσεων που είχε επιλεγεί και διατηρείται, με:

-επιτόκιο επί της κύριας οφειλής 4,56%
-εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και επιβαρύνσεων του ν. 4305/2014 ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που αρχικά είχε επιλεγεί και με επιπλέον μείωση 20%, ως ακολούθως:

•       Για όσους εξοφλήσουν έως 30/06/2015 η συνολική έκπτωση θα φτάνει στο 100%
•        Για όσους εξοφλήσουν έως 30/06/2016 η έκπτωση θα φτάνει στο 90%
•        Για όσους εξοφλήσουν έως 30/06/2017, η έκπτωση θα φτάνει στο 80%
•        Σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα παρέχεται έκπτωση 20% για ρύθμιση οφειλών έως 5000 ευρώ.

«Από τα επανυπολογιζόμενα ποσά κύριας οφειλής και προσαυξήσεων, αφαιρούνται τα αντίστοιχα που έχουν ήδη καταβληθεί και επανυπολογίζονται οι εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις» αναφέρει η απόφαση.