Ετήσιο τέλος – φόρος έως 320 ευρώ για τις επιχειρήσεις υπέρ των Επιμελητηρίων

Κατάργησαν την υποχρεωτική δημοσίευση των ισολογισμών στις εφημερίδες υποτίθεται για να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και τώρα τις υποχρεώνουν να πληρώσουν ετήσιο χαράτσι για να έχουν «μερίδα» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στο οποίο αναρτώνται τα αποτελέσματά τους.

Συγκεκριμένα, ετήσιο φόρο-«τέλος» υπέρ των Επιμελητηρίων ύψους από 20 ευρώ – 320 ευρώ (ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης) καλούνται να καταβάλουν για πρώτη φορά από την 1η Μαρτίου -και στο εξής κάθε χρόνο- όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο φόρος υπέρ τρίτων επιβάλλεται επιπλέον των άλλων επιβαρύνσεων (5-10 ευρώ για χορήγηση πιστοποιητικών, καταχωρίσεις κ.α.) και προβλέπεται για την… τήρηση μερίδας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Τι προβλέπεται
Ο «τιμοκατάλογος» με βάση κοινή υπουργική απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γερ. Γιακουμάτου, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, έχει ως εξής: Για τις Ανώνυμες Εταιρείες 320 ευρώ, για υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε., ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού, ευρωπαϊκές εταιρείες και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες 300 ευρώ, για ΕΠΕ και υποκαταστήματα αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 150 ευρώ, για Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες 100 ευρώ, για προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και υποκαταστήματα αλλοδαπών προσωπικών εταιρειών 80 ευρώ, για ατομικές επιχειρήσεις 30 ευρώ, για υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομική μορφή, για υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων και τους προαιρετικά εγγραφόμενους στο ΓΕΜΗ 20 ευρώ.

Για τους ήδη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ τα τέλη θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε χρόνου και για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους, ενώ όσα ποσά δεν πληρώνονται θα βεβαιώνονται ως οφειλές στις εφορίες.

www.imerisia.gr