Νομιμοποίηση ακινήτων μέχρι 8/2/2016 και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου

Α΄ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Παράταση κατά ένα χρόνο της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο 4178/13  δηλαδή μέχρι την 8/2/2016.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αυθαιρετούχοι

Δίνεται έτσι επιπλέον χρόνος στους αυθαιρετούχους να νομιμοποιήσουν τα κτίριά τους, εάν θέλουν να αποφύγουν τις κυρώσεις.

60 δόσεις

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκος Ταγαράς, για την παράταση κατά ένα έτος της προθεσμίας υποβολής δήλωσης αυθαιρέτου, μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου του 2016, που είναι η νέα προθεσμία, θα ισχύουν οι ίδιες δυνατότητες αποπληρωμής και ιδίως οι 60 μηνιαίες δόσεις που προβλέπονται και για όσους υποβάλουν δήλωση σήμερα.
Θα γίνονται διασταυρώσεις

Θα γίνεται διασταύρωση των στοιχείων από τέσσερις διαφορετικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων δηλαδή

·        στο υπουργείο Περιβάλλοντος

·        στο υπουργείο  Οικονομικών,

·        στην εταιρία του Κτηματολογίου και

·        στην ΔΕΗ.

Σε περίπτωση που τα αυθαίρετα δεν έχουν ενταχθεί στο νόμο 4178/13 κινδυνεύουν με πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης τα οποία είναι πολύ μαγαλύτερα από  τα πρόστιμα που προβλέπονται στον 4178/13 και ως εκ τούτου θα κρίνονται κατεδαφιστέα.

Οι μικρές αυθαιρεσίες

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση  δεν αφορά την κατηγορία 3 του νόμου 4178, που αφορά μικρές αυθαιρεσίες, όσες δηλαδή δεν αυξάνουν τον όγκο και την επιφάνεια του κτίσματος, καθώς για αυτές δεν υφίσταται καταληκτική προθεσμία υπαγωγής.

Έκπτωση 50% σε περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων

Θα μπορούν δηλαδή να μειώσουν το ύψος των προστίμων έως και 50%, σε περίπτωση που πραγματοποιήσουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής επάρκειας του κτιρίου που εντάσσεται στη ρύθμιση.

Ελάχιστη μηνιαία δόση 50€

Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη 6μηνιαία δόση έχει οριστεί στα 300 ευρώ (δηλαδή 50 ευρώ το μήνα).

Όταν το πρόστιμο καταβάλλεται εφ άπαξ

Οι ιδιοκτήτες που θα καταβάλουν εφάπαξ το πρόστιμο θα έχουν έκπτωση 20%, ενώ όσοι καταβάλουν το 30% του συνολικού προστίμου μέσα σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία υπαγωγής θα επωφελούνται έκπτωσης 10%.

Η αλλαγή διαμερισμάτωσης

Δε θεωρείται παράβαση

Πρόστιμα ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής του ακινήτου

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ                                       ΠΡΟΣΤΙΜΟ

·     Πρίν την 9η /6/1975                     Δεν κατεδαφίζονται. Πρόστιμο 500€

·     Πρίν την 1η /1/1983                     Καταβολή του 15% του προστίμου

·     Από 1.1.1983 έως 31/12/2003  Καταβολή του 80% του προστίμου

·     Από 1.1.2004 έως 28/07/2011  Καταβολή του 100% του προστίμου

Και άλλες εκπτώσεις

·     Κύρια και μοναδική κατοικία ιδιοκατοίκητη μεχρι 70 μ2 συν 15 μ2 για    κάθε παιδί σε οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων

ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ   60%

·     ΑΜΕΑ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ    ΕΚΠΤΩΣΗ 85%

·     ΑΜΕΑ 67% με ατομικό εισόδημα έως 18000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24000€     ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  80% για την κύρια κατοικία

·     Παλλινοστούντες ομογενείς και μόνιομοι κάτοικοι Θράκης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  80% ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

·     Τέκνα παλιννοστούντων

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  50% ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

·     Μονογονεικές οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια τριτέκνων

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  70% ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

·     Μακροχρόνιοι άνεργοι

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  70% ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Β΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επίσης τίθεται σε εφαρμογή ο θεσμός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, σύμφωνα με τον οποίο, καμία μεταβίβαση και δικαιοπραξία γενικότερα επί ακινήτων δεν θα μπορεί να γίνεται στο εξής εάν δεν έχει συμπληρωθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα.

Ταυτότητα κτιρίου από 5 μέχρι 10 χρόνια

Για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου δίνεται  προθεσμία από 5 μέχρι 10 χρόνια για τη συμπλήρωσή  της

·        για τις κατοικίες

·        για τα επαγγελματικά και δημόσια κτίρια,

Ταυτότητα κτιρίου σε 15 χρόνια

Για ορισμένες κατηγορίες ακινήτων,

·        όπως γκαράζ και

·         αποθήκες,

Η προθεσμία ορίζεται σε 15 χρόνια.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα κτίρια θα χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετα και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις περί αυθαιρέτων.
Ταυτότητα κτιρίου σε 5 χρόνια

Ειδικά για όσα κτίρια ή ιδιοκτησίες έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο νόμο για τα αυθαίρετα (ν. 4178/2013) οφείλουν να ολοκληρώσουν την ταυτότητα του κτιρίου μέσα σε 5 χρόνια από την υπαγωγή στον εν λόγω νόμο.

Ταυτότητα κτιρίου σε περίπτωση μεταβίβασης

Για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, η πρώτη καταγραφή ακινήτων θα έχει ολοκληρωθεί σε 10 χρόνια τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά κτίρια. Απαιτείται όμως συμπλήρωση της ταυτότητας  σε περίπτωση μεταβίβασης

Ταυτότητα κτιρίου σε περίπτωση έκδοσης έγκρισης δόμισης 

Για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, η πρώτη καταγραφή ακινήτων θα έχει ολοκληρωθεί σε 10 χρόνια τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά κτίρια. Απαιτείται όμως συμπλήρωση της ταυτότητας σε περίπτωση έκδοσης έγκρισης δόμησης

Ταυτότητα κτιρίου σε περίπτωση έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για οποιοδήποτε ακίνητο 

Για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, η πρώτη καταγραφή ακινήτων θα έχει ολοκληρωθεί σε 10 χρόνια τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά κτίρια. Απαιτείται όμως συμπλήρωση της ταυτότητας σε περίπτωση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για οποιοδήποτε ακίνητο.

Η συνεχής ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητος

Μετά την αρχική συμπλήρωση, η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου πρέπει να συμπληρώνεται, μετά από έλεγχο, περιοδικά, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Η υποχρέωση συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου σε κάθε μεταβίβαση, ο περιοδικός έλεγχος και η ενημέρωση αυτής αποτελούν το μόνιμο και διαρκή τρόπο παρακολούθησης των κατασκευών.

Συνεχής περιοδικός έλεγχος της ηλεκτρονικής ταυτότητος

Καθορίζεται περιοδικός έλεγχος και καταγραφή και η βάση δεδομένων της ταυτότητας κτιρίου συνδέεται με το Κτηματολόγιο, με τη ΔΕΗ και το υπουργείο Οικονομικών.

Υποβολή των σχεδίων κλπ δικαιολογητικών μέχρι την 8/2/2018

Η υποβολή των σχεδίων που συνοδεύουν τη δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτου στο νόμο 4178 θα γίνεται μέσα σε 24 μήνες (δηλαδή 2 χρόνια) από την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου.
Στις Πολυκατοικίες : ηλεκτρονική ταυτότητα : όλοι μαζί ή καθένας χωριστά

Στις πολυκατοικίες μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες μαζί να φτιάξουν την ταυτότητα του κτιρίου και όχι μόνο ανά ιδιοκτησία, γεγονός που επιμερίζει το κόστος μεταξύ των ιδιοκτητών. Αν δεν συμφωνεί η πλειοψηφία της πολυκατοικίας, τότε μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να προχωρήσει μόνος του τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για την αυτοτελή ιδιοκτησία του.

www.forologikanea.gr