Παράταση για τις δηλώσεις Ε9 έως 19 Δεκεμβρίου 2014

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014 (περίπτωση α’) καθώς και η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ακινήτων της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (περίπτωση β’), οι οποίες εκπνέουν στις 30.11.2014, παρατείνονται μέχρι τις 19.12.2014.