Ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα και για οφειλέτες

Εντός της ημέρας τίθεται στη διάθεση του κοινού η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας ακόμη και όσοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΓΓΔΕ.

Μέχρι σήμερα, η ηλεκτρονική εφαρμογή λειτουργούσε μόνο για όσους δεν είχαν καμία οφειλή όχι μόνο ληξιπρόθεσμη αλλά ούτε καν βεβαιωμένη. Με τη λειτουργία της εφαρμογής, αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των ενδιαφερομένων που θα αποφύγουν την ουρά της εφορίας και θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω Internet και της εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ.

Οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους απαιτείται φορολογική ενημερότητα είναι οι εξής:

 

  • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου (πλην κεντρικής κυβέρνησης)
  • Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτου
  • Για μεταβίβαση ακινήτου
  • Για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής κυβέρνησης.

Η φορολογική ενημερότητα για όσους έχουν οφειλές (μη ληξιπρόθεσμες ή αν είναι ληξιπρόθεσμες να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης) θα έχει διάρκεια ενός μήνα. Για όσους δεν οφείλουν τίποτα, η ενημερότητα θα έχει διάρκεια δύο μηνών.

www.naftemporiki.gr