Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα ρύθμιση οφειλών – 15 ερωτήσεις και απαντήσεις

Λύσεις σε όλες τις απορίες των φορολογουμένων για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα ευεργετήματα και τις παγίδες της νέας ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο δίδει το money-money.gr. Στον αναλυτικό οδηγό που παρουσιάζουμε, δίδονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των πολιτών προκειμένου να φωτιστούν πλήρως οι πτυχές της νέας ρύθμισης.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όλα τα χρέη που δεν υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2014, έστω κι αν έχουν ήδη υπαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις οφειλών, θα μπορούν πλέον να εξοφλούνται έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ, ή μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις εφόσον υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι το 1.000.000 ευρώ.

Οι οφειλέτες των χρεών αυτών μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή στις νέες ρυθμίσεις έως και το τέλος Μαρτίου 2015. Βασική προϋπόθεση υπαγωγής είναι η μη ύπαρξη άλλων μη τακτοποιημένων ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά την 1η Οκτωβρίου 2014. Θα πρέπει δηλαδή να μην αφεθεί απλήρωτο ή αρρύθμιστο κανένο νέο χρέος.

Τα νέα χρέη αυτά, πάντως, μπορούν να ρυθμίζονται σε 12-24 δόσεις με βάση την «πάγια ρύθμιση» που ισχύει ήδη.

Επίσης προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις αποτελεί η υποβολή όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο φορολογικών δηλώσεων.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει επίσης σημαντικά ευεργετήματα όπως η μείωση όλων των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστά από 20% έως και 90% για όσους επιλέξουν την εξόφληση των οφειλών τους σε μηνιαίες δόσεις ή η πλήρης διαγραφή όλων των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων για όσους αποφασίσουν να πληρώσουν τα χρέη τους εφάπαξ.

Αναλυτικά, οι απαντήσεις στις πιο καίριες ερωτήσεις των οφειλετών του Δημοσίου έχουν ως εξής:

1) Ποια χρέη μου μπορώ να ρυθμίσω έως και σε 72 ή και 100 μηνιαίες δόσεις;

Όλα τα χρέη σας από φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επίσης και όλα τα χρέη σας προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία της χώρας και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα έως και την 1η-10-2014 μπορούν να τακτοποιηθούν με τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση, αν δεν υπερβαίνουν συνολικά το 1.000.000 ευρώ. Εάν οι οφειλές σας προς τις Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία υπερβαίνουν συνολικά το 1.000.000 ευρώ δεν μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.

2) Μπορώ να εντάξω στη ρύθμιση κι άλλες οφειλές;

Στη νέα ρύθμιση μπορείτε να εντάξετε και τυχόν άλλες οφειλές σας προς το Δημόσιο βεβαιωμένες μέχρι την 1η-10-2014, οι οποίες:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

β) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Μπορείτε δηλαδή να ρυθμίσετε έως και σε 72 ή 100 μηνιαίες δόσεις τυχόν τρέχουσες οφειλές σας από φόρο εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, φόρο πολυτελούς διαβίωσης και ΕΝΦΙΑ του έτους 2014.

γ) έχουν ήδη υπαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής. Για παράδειγμα, εάν έχετε οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες πριν την 1η-1-2013 και τις έχετε εντάξει στη ρύθμιση της «νέας αρχής» με σκοπό να τις εξοφλήσετε έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, μπορείτε να τις βάλετε στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση η οποία σάς δίνει τη δυνατότητα ακόμη περισσότερων μηνιαίων δόσεων, που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 72 ή και τις 100. Επίσης, εάν έχετε ληξιπρόθεσμα χρέη ενταγμένα στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων μπορείτε πλέον να ρυθμίσετε την εξόφλησή τους σε πολύ περισσότερες δόσεις, εντάσσοντάς τις στη νέα ρύθμιση.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για να μεταφέρετε τις οφειλές σας στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση είναι να παραμείνετε συνεπής στην καταβολή των δόσεων της τρέχουσας ρύθμισης μέχρι και την ημερομηνία που θα υποβάλετε την αίτηση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση.

3) Δηλαδή εγώ που είχα εντάξει τις παλαιές οφειλές μου προς το Δημόσιο στη ρύθμιση της «νέας αρχής» προκειμένου να τις εξοφλήσω σε 48 μηνιαίες δόσεις πρέπει οπωσδήποτε να τις μεταφέρω στη νέα ρύθμιση;

Μπορείτε να τις μεταφέρετε στη νέα ρύθμιση, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Έχετε την εναλλακτική δυνατότητα να παραμείνετε στη ρύθμιση της «νέας αρχής» (48 δόσεις), καθώς το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να θεσπίσει ισχυρά κίνητρα παραμονής στη ρύθμιση ώστε να αποτρέψει τη μαζική εγκατάλειψή της και την μετάβαση όλων των οφειλετών στη νέα ρύθμιση. Συγκεκριμένα, εάν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου για τη νέα ρύθμιση των 72 ή 100 δόσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τηρείτε τους όρους της ρύθμισης της «νέας αρχής» στην οποία έχετε ενταχθεί, το υπουργείο Οικονομικών θα θέσει σε εφαρμογή καί για εσάς, νέους ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους προκειμένου να σάς επιβραβεύσει για την συνέπειά σας στην αποπληρωμή των οφειλών σας. Έτσι, χωρίς να χρειαστεί να μεταφέρετε τις οφειλές στη νέα ρύθμιση, θα δικαιούστε τους εξής νέους όρους:

– Μείωση του επιτοκίου με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές σας από το 8,79% στο 4,56% αναδρομικά από την 1η-1-2013

– Εκπτώσεις από 20% έως και 100% επί των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων. Οι εκπτώσεις αυτές θα υπολογιστούν αναδρομικά από την 1η-1-2013

– Επιπλέον ένα ακόμη «μπόνους» έκπτωσης 20% επί των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής σας στη ρύθμιση.

4) Αν έχω εντάξει τις οφειλές μου στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων τι κίνητρα μού δίνει το υπουργείο Οικονομικών για να παραμείνω σ’ αυτή τη ρύθμιση;

Δυστυχώς για την περίπτωσή σας δεν προβλέπονται κίνητρα παραμονής. Συνεπώς, εάν θέλετε να πληρώνετε κάθε μήνα μικρότερα ποσά και να έχετε μεγαλύτερο αριθμό μηνιαίων δόσεων δεν έχετε παρά να μεταφέρετε τις οφειλές σας στη νέα ρύθμιση.

5) Αν είχα ρυθμίσει στο παρελθόν σε δόσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μου για τα έτη μέχρι και το 2013, αλλά έχασα τη ρύθμιση εκείνη, επειδή δεν ήμουν συνεπής στην αποπληρωμή των δόσεων, μπορώ τώρα να ενταχθώ στη νέα ρύθμιση;

Μπορείτε, καθώς στη νέα ρύθμιση μπορούν να μπούν όλοι όσοι έχουν οφειλές που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 1η-10-2014, είτε είναι ήδη ρυθμισμένες είτε όχι. Αν όμως έχετε ρύθμιση που ίσχυε μέχρι την 1η-10-2014 και τη χάσετε τώρα, π.χ. αν δεν πληρώσετε τη δόση του Οκτωβρίου, τότε δεν θα μπορέσετε να ενταχθείτε στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

6) Εκκρεμεί εναντίον μου ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα κατηγορούμαι ότι το 2011 δεν απέδωσα στο Δημόσιο ΦΠΑ άνω των 130.000 ευρώ. Μπορώ να εντάξω την οφειλή μου στη νέα ρύθμιση;

Δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση για τους οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται (έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη) για φοροδιαφυγή. Συνεπώς, μπορείτε κανονικά να εντάξετε την οφειλή σας στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση.

7) Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή μου για τη ρύθμιση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών μου;

Για να γίνει δεκτή η αίτησή σας θα πρέπει:

– να έχετε υποβάλει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές δηλώσεις

– να μην έχετε άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο βεβαιωμένες μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 ή αν έχετε τέτοιες οφειλές να τις έχετε εντάξει στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων. Δηλαδή πρέπει να μην έχετε αρρύθμιστες ή απλήρωτες οφειλές μετά την 1η Οκτωβρίου.
8) Τι ακριβώς σημαίνει ότι πρέπει να μην έχω αρρύθμιστες ή απλήρωτες οφειλές μετά την 1η Οκτωβρίου;

Όλες οι οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Οκτωβρίου, θα πρέπει είτε να εξοφλούνται είτε να ρυθμίζονται με την «πάγια ρύθμιση» των 12-24 δόσεων η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται. Εάν δεν τακτοποιήσετε τις νέες αυτές οφειλές, δεν θα έχετε το δικαίωμα να εντάξετε και τις παλαιές (πριν την 1η Οκτωβρίου 2014) στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Παράδειγμα: Φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 15.000 ευρώ μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014 και οφείλει 1.500 ευρώ για τη δόση του φόρου εισοδήματος στα τέλη Οκτωβρίου. Θα πρέπει να πληρώσει τα 500 ευρώ (ή να τα ρυθμίσει με 12 δόσεις) για να μπορεί να εντάξει και τις 15.000 ευρώ στις 100 δόσεις.

9) Ποιες εναλλακτικές δυνατότητες εξόφλησης παρέχονται, με τη νέα ρύθμιση, για τα χρέη μου προς το Δημόσιο, τα οποία έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 1η-10-2014;

Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τις οφειλές σας με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

α) Εφάπαξ, με πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων.

β) Έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 90% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα

γ) Έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα κατά ποσοστό 80%

δ) Έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα κατά ποσοστό 70%

ε) Έως 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα κατά ποσοστό 60%

στ) Έως 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα κατά ποσοστό 50%

ζ) Έως 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα κατά ποσοστό 30%

η) Έως 100 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 20% στις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα, εφόσον το συνολικό ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

10) Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για να ρυθμίσω τις οφειλές μου;

Έχετε περιθώριο να υποβάλετε την αίτησή σας έως και την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαρτίου του 2015. Το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, αλλά το πιθανότερο είναι η διαδικασία αυτή να ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου.

11) Εάν τελικά καταφέρω να ενταχθώ στη νέα ρύθμιση, για να εξοφλήσω οφειλές προς το Δημόσιο που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι 1η-10-2014, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να τη χάσω;

Το υπουργείο Οικονομικών θα σάς θέσει εκτός ρύθμισης εφόσον:

α) αφήσετε απλήρωτα νέα χρέη προς το Δημόσιο και δεν τα ρυθμίσετε για να τα εξοφλήσετε έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις, με βάση την ισχύουσα «πάγια ρύθμιση». Ουσιαστικά, κάθε οφειλή σας προς το Δημόσιο που βεβαιώνεται από δω και στο εξής θα πρέπει να καταβάλλεται εγκαίρως ή να εντάσσεται στην «πάγια ρύθμιση».

β) δεν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα δύο δόσεις της ρύθμισης μέσα στο έτος

γ) εφόσον καθυστερήσετε να πληρώσετε μία δόση για πάνω από 2 μήνες πέραν της μίας φοράς.

12) Για τις οφειλές που θα εντάξω στη ρύθμιση θα έχω καθόλου πρόσθετες επιβαρύνσεις;

Οι ρυθμιζόμενες οφειλές σας θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο μειωμένο από το 8,75% στο 4,56%. Εάν καθυστερήσετε να καταβάλετε μία μηνιαία δόση θα επιβαρυνθείτε επιπλέον με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της καθυστερούμενης δόσης.

13) Τι ποσά μπορώ να καταβάλλω κάθε μήνα, για να εξοφλήσω τα χρέη μου, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση;

Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης που θα πληρώνετε δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ. Από κει και πέρα δεν υπάρχει κανένας άλλος κανόνας που να σας υποχρεώνει να πληρώσετε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αντέχετε να καταβάλλετε κάθε μήνα.

14) Αν χάσω τη ρύθμιση για λόγους ανωτέρας βίας τι θα συμβεί;

Ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση θα αντιμετωπιστείτε με επιείκεια. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός δυο μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει αίτηση επανένταξης του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων.

15) Ποια άλλα ευεργετήματα θα έχω εάν εντάξω τις οφειλές μου στη νέα ρύθμιση;

Εφόσον υπαχθείτε στη νέα ρύθμιση:

α) θα σας χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής από τη Φορολογική Διοίκηση, κάθε φορά που θα θέλετε να εισπράξετε χρήματα από το Δημόσιο ή να πωλήσετε κάποιο ακίνητό σας

β) αναβάλλεται η εκτέλεση τυχόν ποινής φυλάκισης που σας επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται.

γ) θα ανασταλούν όλες οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν σας έχουν επιβληθεί. Ωστόσο οι κατασχέσεις απαιτήσεών σας εις χείρας τρίτων, δηλαδή οι κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, κοινωνικών επιδομάτων, ενοικίων και καταθέσεων, θα εξακολουθούν να επιβάλλονται έως ότου εξοφλήσετε το 50% των ρυθμιζόμενων οφειλών σας και εφόσον υποβάλετε αίτηση για την άρση τους. Επιπλέον, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν συμψηφίζουν απαιτήσεις σας από το Δημόσιο με τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των οφειλών σας προς το Δημόσιο, μέχρι να καλυφθεί το 1/7 των υπολοίπων αυτών.

16) Υπάρχουν κάποιοι άλλοι όροι που πρέπει να προσέξω;

Η υπηρεσία στην οποία έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές σας (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο) διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση σας στη ρύθμιση:

α) να εγγράφει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία δικά σας και τυχόν συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών, εφόσον οι οφειλές δεν είναι ασφαλισμένες

β) να μην χορηγεί σε σας και τους συνυπόχρεους και εγγυητές αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη κι αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού αυτού, εφόσον οι οφειλές δεν είναι ασφαλισμένες,

γ) να παρακρατεί μέρος της χρηματικής απαίτησής σας κατά τρίτων προσώπων εφόσον για την είσπραξη της απαίτησης αυτής χρειάζεται να προσκομίσετε αποδεικτικό ενημερότητας. Αυτό μπορεί να το κάνει μέχρι να καταφέρει να εισπράξει το 1/7 της υπολειπόμενης ρυθμισμένης οφειλής.

www.money-money.gr